Jak oznakować drogę jednokierunkową?

Prawidłowe oznakowanie dróg publicznych jest niezbędne, chociażby z punktu widzenia bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego. Do oznakowania drogi jednokierunkowej potrzebne są przede wszystkim znaki zakazu i nakazu. W Polsce drogi o jednym kierunku jazdy najczęściej występują w ścisłych centrach miast, na parkingach podziemnych, a także na zamkniętych osiedlach mieszkaniowych. A zatem jak oznakować drogę jednokierunkową i kto powinien się tym zająć? Dowiedz się więcej!

Jakie znaki są potrzebne do oznakowania drogi jednokierunkowej?

Najważniejszym znakiem, który informuje kierowców o występowaniu drogi jednokierunkowej, jest Znak D-3 Droga jednokierunkowa. To oznakowanie informacyjne, które przekazuje kierującym informację o wjeżdżaniu na jezdnię, gdzie ruch pojazdów odbywa się tylko w jedną stronę.

Co ciekawe, znaki D-3 może zostać użyty wyłącznie wtedy, kiedy po stronie przeciwnej drogi został umieszczony znak B-2 lub C-9.

Dopiero wtedy, kiedy znak zakazu wjazdu jest umiejscowiony w miejscu uniemożliwiającym kierowcom jazdę pod prąd, można mówić o drodze jednokierunkowej oznakowanej zgodnie z przepisami.

Zasady umieszczania znaku D-3 Droga jednokierunkowa

Zgodnie z przepisami znak informujący o drodze jednokierunkowej nie może zostać użyty wcześniej niż znak zakazu B-2 lub nakazu C-9 dla przeciwnego kierunku. Dodatkowo, kiedy jezdnia nie obejmuje ruchu rowerzystów, warto zamieścić tuż pod znakiem tabliczkę T-22 informującą, że droga jednokierunkowa nie ma zastosowania dla rowerów jednośladowych.

Kto zajmuje się oznakowaniem dróg jednokierunkowych?

Za prawidłowe oznakowanie drogi jednokierunkowej odpowiada przede wszystkim jej zarządca. W przestrzeni miejskiej to najczęściej Prezydent Miasta, natomiast w obrębie parkingów lub osiedli mieszkalnych – prywatny zarządca, wspólnota lub spółdzielnia mieszkaniowa.

Podmioty odpowiedzialne za oznakowanie drogi jednokierunkowej mogą zaopatrzyć się w niezbędne znaki zakazu, informacyjne i nakazu w takich miejscach jak internetowy sklep drogowy. To najwygodniejsza opcja, aby kupić certyfikowane znaki drogowe potrzebne do oznaczenia dróg jednokierunkowych.

Droga jednokierunkowa a cofanie – można czy nie?

Na prawidłowo oznakowanej drodze jednokierunkowej jak najbardziej można cofać. Przepisy nie zabraniają takiego manewru. Warto tu wskazać na Art. 23 Ust. 2 Ustawy prawo o ruchu drogowym, który mówi, że cofanie pojazdem w tunelu, na moście, wiadukcie i autostradzie jest zabronione. Nie ma więc mowy o drogach jednokierunkowych.

Pamiętaj jednak, aby przed wykonaniem manewru cofania upewnić się, że to w 100% bezpieczne i nie zagraża bezpieczeństwu innych uczestników jednokierunkowej drogi.

Jeśli na danym odcinku drogi znajduje się znak nakazu jazdy na wprost, pamiętaj o tym, że taka zasada obowiązuje do najbliższego skrzyżowania lub miejsca, gdzie pojawia się możliwość zmiany kierunku jazdy. W przeciwnym razie narażasz się na wykonanie niedozwolonego manewru, który jest zagrożony mandatem i nałożeniem punktów karnych.