Popularne wpisy

Trwa głosowanie w ramach XXII plebiscytu na Najlepszych Sportowców Warszawy

Początek roku to dla Warszawskich sportowców, ważne chwile wyróżnienia. Aktualnie trwa głosowanie w ramach XXII Plebiscytu na Najlepszych Sportowców Warszawy. Głosy internautów można oddawać…

Czytaj dalej

Orszak Trzech Króli przejdzie ulicami Warszawy

W czwar­tek 6 stycz­nia obcho­dzone jest kościelne Święto Trzech Króli. Z tej oka­zji już po raz 14 uli­cami War­szawy, przej­dzie barwny koro­wód kolęd­ni­ków na…

Czytaj dalej

Hulajnogi elektryczne – nowe zasady użytkowania

Hulaj­nogi elek­tryczne są z pewnością popu­lar­nym środ­kiem trans­portu w War­sza­wie. Nie­stety wraz z udo­god­nie­niami, poja­wiły się pro­blemy wyni­ka­jące z pozo­sta­wia­niem sprzętu w przy­pad­ko­wych miej­scach…

Czytaj dalej