Policjanci doskonalą umiejętności udzielania pierwszej pomocy: raport z warsztatów

Posiadanie wiedzy i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy jest nieocenione. W ostatnim czasie, zwraca się na to coraz większą uwagę, a edukacja w tym zakresie rozpoczyna się już w okresie przedszkolnym. Coraz częściej zachęca się nas do zdobywania wiedzy i rozwijania umiejętności, które mogą okazać się niezbędne w sytuacjach zagrożeń. Zawód policjanta wymaga szczególnej dbałości o ciągłe poszerzanie swojej wiedzy i umiejętności związanych z pierwszą pomocą. Regularne szkolenia, warsztaty, doszkalanie i samokształcenie to stałe elementy ich pracy. Zapraszamy na relację z warsztatów, które odbyły się w Wydziale do walki z Przestępczością przeciwko Mieniu.

Wśród policjantów są osoby, które mają certyfikat ratownika kwalifikowanej pierwszej pomocy, a także tacy, którzy prywatnie uczestniczyli w specjalistycznych szkoleniach, takich jak medycyna pola walki. Niektórzy są wykwalifikowanymi ratownikami medycznymi po studiach. W komendzie są także laureaci wojewódzkich eliminacji do IX Finału Ogólnopolskich Zawodów Ratowników Policyjnych z Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy.

Na przełożonych komórek organizacyjnych spoczywa obowiązek regularnego przeprowadzania szkoleń z zakresu pierwszej pomocy dla swoich podwładnych. Właśnie takie warsztaty odbyły się w Wydziale do walki z Przestępczością przeciwko Mieniu.

Zastępca naczelnika tego wydziału, z doświadczeniem ratownika kwalifikowanej pierwszej pomocy zdobywanym przez wiele lat, dodatkowo ukończył prywatnie kurs TCCC oraz szkolenia z zakresu tamowania masywnych krwotoków „Massive bleeding” i stosowania protokołu MARCHE. Jego wiedza i umiejętności były nieocenione podczas przekazywania informacji i instrukcji podległym pracownikom. Naczelnik dzielił się teorią, tłumaczył i uczył, ale także pokazywał na praktycznych przykładach, jak teorię zastosować w rzeczywistości. Uczestnicy mogli zapoznać się z różnymi technikami ratującymi życie, a następnie samodzielnie je ćwiczyć. Dzięki dostępnemu sprzętowi, fantomom, środkom opatrunkowym i opaskom uciskowym mogli doskonalić swoje umiejętności i nabywać nowe. Wiedza i doświadczenie naczelnika sprawiły, że szkolenie było nie tylko o pierwszej pomocy, ale również o medycynie taktycznej, co jest niezwykle wartościowe w służbie policyjnej. W szkoleniu uczestniczył także jeden z tegorocznych zwycięzców wojewódzkich eliminacji do IX Finału Ogólnopolskich Zawodów Ratowników Policyjnych z Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy.

Obserwując te zajęcia, trudno nie dostrzec, jak ważne jest posiadanie zaangażowanych przełożonych, którzy potrafią zainteresować swoje zespoły ważnymi tematami. Równie cenne jest obecność osób chętnych do nauki i rozwoju.