Program wsparcia dla rozwoju Warszawy przyjęty przez Radę Ministrów

W trakcie wtorkowego posiedzenia, Rada Ministrów zdecydowała o przyjęciu programu mającego na celu wspieranie rozwoju miasta stołecznego Warszawy w latach 2023-2030. Ministerstwo Kultury, reprezentowane przez Piotra Glińskiego, poinformowało o tej decyzji za pomocą serwisu Twitter.

Zgodnie z treścią projektu uchwały, głównym celem programu jest zapewnienie większych możliwości rozwoju dla Warszawy oraz podniesienie standardów życia jej mieszkańców. W tym celu przewiduje się finansowanie różnego rodzaju działań i inicjatyw, które są zawarte w strategii rozwoju miasta.

Program został podzielony na trzy główne cele. Pierwszy koncentruje się na poprawie dostępności komunikacyjnej w stolicy, wzmocnieniu mobilności oraz zwiększeniu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Drugi cel to dążenie do podniesienia standardów życia zarówno dla mieszkańców stolicy jak i dla osób ją odwiedzających. Ostatni z celów zakłada zwiększenie atrakcyjności Warszawy jako miejsca inwestycji, turystyki i rekreacji. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział w styczniu, że na realizację kluczowych inwestycji przeznaczone zostanie aż do 3 miliardów złotych w ciągu najbliższych kilku lat.