Unijne fundusze umożliwią Straży Miejskiej w Warszawie zakup nowoczesnego sprzętu do monitoringu jakości powietrza

Miasto stołeczne Warszawa uzyskało finansowanie na zakup zaawansowanego urządzenia do monitorowania jakości powietrza. Wsparcie to pochodzi z programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

Zarząd Województwa Mazowieckiego jest odpowiedzialny za przyznanie funduszy unijnych na realizację projektu pod nazwą „Zakup specjalistycznego sprzętu do kontroli jakości powietrza na terenie m.st. Warszawy”. Jego efektem będzie mobilne laboratorium dla strażników miejskich z Warszawy, które zostanie sfinansowane z kwoty wynoszącej 418 860 zł, stanowiącej połowę wartości całkowitej inwestycji.

Głównym celem tego przedsięwzięcia jest poprawa jakości powietrza w stolicy, ograniczenie zanieczyszczeń oraz przeciwdziałanie zmianom klimatu. Projekt obejmuje zakup mobilnego laboratorium o napędzie elektrycznym, wyposażonego we wszystko, co niezbędne do badania jakości powietrza. Dodatkowo, przewidziano przeprowadzenie kampanii edukacyjnej na temat zagrożeń wynikających z zanieczyszczeń powietrza w warstwie przyziemnej atmosfery.

W korzystaniu z nowych urządzeń uczestniczyć będą strażnicy miejscy, którzy podczas swoich działań związanych z ochroną środowiska będą używać tego sprzętu. Ostatecznie, od korzyści płynących z tego projektu skorzystają wszyscy obecni na terenie Warszawy. Mieszkańcy stolicy poszerzą swoją wiedzę na temat szkodliwości spalania odpadów w domowych paleniskach.

Miasto stołeczne Warszawa podejmuje wiele działań mających na celu poprawę jakości powietrza. Jednym z nich jest wspieranie mieszkańców w eliminacji tzw. kopciuchów. Mieszkańcy mogą ubiegać się o dotacje do 70% kosztów wymiany przestarzałego pieca na ekologiczne źródło ogrzewania, takie jak pompa ciepła, kocioł gazowy, instalacja ogrzewania elektrycznego lub przyłączenie nieruchomości do sieci ciepłowniczej.