Uroczyste otwarcie Roku Stefana Starzyńskiego w Warszawie

W ostatnim miesiącu 2022 roku, Rada m.st. Warszawy podjęła decyzję o ustanowieniu roku 2023 jako Roku Stefana Starzyńskiego. Część obchodów została zainaugurowana w sobotę, kiedy to przedstawiciele władz miasta złożyli kwiaty na cześć tego wybitnego Polaka przy tablicy upamiętniającej go na budynku Szkoły Głównej Handlowej. To właśnie tutaj Starzyński spędził wiele lat swojego życia, zarówno jako student, jak i później jako wykładowca.

Stefan Starzyński przyszedł na świat 19 sierpnia 1893 roku w robotniczej części Warszawy – Powiślu. Był najmłodszym spośród dzieci Alfonsa Karola Starzyńskiego oraz Stefanii Jadwigi z domu Lipskiej. Wychowanie, które otrzymał od matki – córki uczestnika powstania styczniowego, było nacechowane silnym patriotyzmem oraz głębokim zrozumieniem historii Polski.

Patriotyczną postawę Stefan przejawiał także jako dorosły mężczyzna angażując się w działalność niepodległościową, między innymi służąc w Legionach Piłsudskiego. Zaszczyt pełnienia funkcji Tymczasowego Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy przypadł mu 2 sierpnia 1934 roku. Kilka tygodni później, 24 września tego samego roku, został mianowany Prezydentem miasta. W 1939 roku aspirował do ponownego objęcia tej funkcji, pragnąc zdobyć poparcie wszystkich grup społecznych reprezentowanych w Radzie Miejskiej.

Starzyński przyczynił się do opracowania 4-letniego planu gospodarczego dla Warszawy na lata 1938–1942. Jego motto „Warszawa frontem do Wisły” stało się znakiem charakterystycznym jego kadencji. Dbał o estetykę miasta organizując konkurs „Warszawa w kwiatach”. Za czasów prezydentury Starzyńskiego Warszawa rozkwitała dzięki budowie ponad 100 tys. mieszkań, 30 gmachów szkolnych oraz modernizacji wielu starych budynków. To za jego kadencji oddano do użytkowania gmach Muzeum Narodowego, Dom Turysty, halę targową na Żoliborzu i wiele innych obiektów. Prace prowadzone za czasów Starzyńskiego obejmowały również renowacje zabytków takich jak pałac Blanka czy Arsenał oraz przygotowanie projektu budowy mostu Piłsudskiego i sieci metra o długości 25 km.