Dbanie o czystość w Warszawie

Warszawa dba o czystość w mieście

W 2023 roku Zarząd Oczyszczania Miasta oraz Straż Miejska przeprowadzili już ponad 11,5 tysiąca interwencji związanych z czystością w stolicy. Codziennie pracują przy przykuwających wzrok sprawach, takich jak nielegalne wysypiska czy uszkodzone ławki. Instytucje kontrolują również czy odpowiednią czystość zachowują zarządcy terenów, którzy są za nie odpowiedzialni. 

Przeprowadzane regularnie interwencje dotyczą zazwyczaj zaśmiecania m.in. dzikich wysypisk, terenów zielonych, wyrzucania opon, mebli, a nawet sprzętu AGD. Kontrolerzy zwracają także szczególną uwagę na odpady poremontowe. Gromadzone są często bowiem w kontenerach lub workach zamiast być zutylizowane przez specjalistyczne firmy. 

Tegoroczne interwencje przeprowadzane w Warszawie w ponad 3 tysiące przypadków dotyczyły ponadto bezpieczeństwa, które związane jest ze stanem infrastruktury. Odnotowano bowiem zapadnięte studzienki, uszkodzenia nawierzchni lub ławki zniszczone przez wandali. Nie obyło się także tradycyjnie bez oszpeconych przystanków pseudografikami, zniszczonych koszy na śmieci lub barier energochłonnych. 

Jak informuje miasto Warszawa, dzięki codziennej pracy patroli ZOM i Straży Miejskiej zdecydowanie rośnie poziom estetyki oraz bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej. Przyczynić się mogą do tego także mieszkańcy stolicy m.in. wrzucając swoje śmieci do koszy lub sprzątając po psach. Ponadto miejsca wymagające naprawy lub posprzątania zgłosić można do Miejskiego Centrum Kontaktu, który przekaże informację dalej do odpowiednich zarządców terenu.