Warszawa w walce z nielegalnymi przewoźnikami

Rok 2023 przyniósł intensyfikację działań Kontroli Drogowego Transportu Osobowego w Warszawie. Przeprowadzono wówczas aż 1835 inspekcji pojazdów oferujących usługi transportu osób. Te wytężone działania prowadziły do stopniowego ograniczania nielegalnej działalności w tej branży, a jednocześnie zwiększyły zainteresowanie uzyskaniem legalnych licencji na prowadzenie takiej działalności.

Podczas przeprowadzonego rok wcześniej audytu taksówek i innych środków komercyjnego transportu stwierdzono łącznie 523 nieprawidłowości. Działania kontrolne były wykonywane regularnie przez miasto i różne służby, mając na celu zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim korzystającym z usług przewozowych na terenie Warszawy. Kontrolowano legalność przewozu ludzi i przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących transportu drogowego, prawo ruchu drogowego, prawo podatkowe oraz legalność pobytu cudzoziemców w Polsce. Wszystko to możliwe było dzięki współpracy różnych służb kontrolnych, takich jak Policja, Straż Graniczna czy Inspekcja Transportu Drogowego.

Najczęstsze wykrywane naruszenia to m.in. brak licencji na transport drogowy osób u 100 kierowców, brak badań lekarskich i psychologicznych u 68 kierowców, naruszenie przepisów lokalnych przez 208 kierowców, jazdę bez uprawnień przez 62 kierowców. Do innych wykroczeń należały: jazda pod wpływem narkotyków (2 kierowców), po spożyciu alkoholu (6 kierowców), posługiwanie się fałszywym prawem jazdy (39 kierowców), poszukiwanie przez policję (3 kierowców). W trakcie kontroli zatrzymano też 159 dowodów rejestracyjnych pojazdów, stwierdzono 3 sfałszowane licencje oraz 46 nieprawidłowości w rozliczeniach za pomocą aplikacji mobilnej i e-kasy.

Podczas obsługi klientów składających wnioski o uzyskanie identyfikatora taksówkarza, Policja zatrzymała aż 48 osób posługujących się fałszywym prawem jazdy. Rok 2023 przyniósł też policji 29 zgłoszeń o podejrzanych przestępstwach powiązanych z fałszywymi orzeczeniami medycznymi, psychologicznymi, tłumaczeniami dokumentów lub oświadczeniami na język polski.

Widać jednak, że kontrola przynosi efekty. Rok 2023 odnotował znaczny wzrost liczby wniosków o wydanie identyfikatorów kierowców TAXI, co jest dowodem na skuteczność działań m.st. Warszawy przeciwko nieuczciwym przewoźnikom. Dodatkowo, urząd został wzbogacony o nowe mobilne urządzenia do weryfikacji dokumentów pod kątem ich autentyczności, co przyczynia się do wykrywania oszustw.

Rok 2024 rozpoczął się od kolejnych działań kontrolnych. Do końca stycznia przeprowadzono już 102 czynności kontrolne, które wykryły wiele nieprawidłowości. Do najbardziej poważnych z nich należały: brak uprawnień do prowadzenia pojazdu (1 kierowca), zatrzymanie dowodów rejestracyjnych (2 kierowców), zatrzymanie przez Straż Graniczną (4 kierowców), niespełnianie wymagań ustawy o transporcie drogowym (2 kierowców), brak licencji TAXI (9 kierowców), naruszenie oznakowania pojazdu (8 kierowców). Łącznie nałożono mandaty karne na łączną kwotę 4000zł.

Ważna jest świadomość, że usługę przewozu na podstawie „aplikacji” mogą wykonywać tylko przedsiębiorcy posiadający licencję „TAXI”. Przy wsiadaniu do taksówki, należy zwracać uwagę na obecność lampy TAXI na dachu oraz identyfikatora kierowcy umieszczonego w widocznym miejscu wewnątrz pojazdu.