Warszawscy obywatele zgłosili ponad 1800 propozycji do budżetu miejskiego

Warszawiacy mieli możliwość składania swoich pomysłów dotyczących wydatkowania środków z budżetu miasta do 25 stycznia. Łącznie mieszkańcy stolicy wysłali 1833 propozycje, w tym 176 z nich miało charakter ogólnomiejski, natomiast 1657 dotyczyło konkretnych dzielnic.

W projektach dominują te, których głównym celem jest unowocześnienie przestrzeni publicznej poprzez nowe nasadzenia czy remonty skwerów. Ponadto wiele pomysłów dotyczy wsparcia psychologicznego czy organizacji warsztatów rozwojowych. Interesującym trendem są także projekty związane z urzędomatami, które mają na celu ułatwić odbieranie różnego rodzaju dokumentów bez konieczności odwiedzania urzędu.

Zgłoszenia przyjmowane były od 1 grudnia 2023 r. do 25 stycznia 2024 r. W czasie tego okresu zgromadzono bogaty zbiór propozycji, z których najwięcej dotyczyło poprawy jakości przestrzeni publicznej oraz edukacji. Nadal popularne są też projekty związane z zielenią miejską oraz komunikacją publiczną i drogami.

Statystyki pokazują, że najaktywniejsi byli mieszkańcy Bielan, Mokotowa oraz Pragi-Południe, którzy łącznie zgłosili prawie 400 projektów. Większość osób zgłosiła jeden lub dwa pomysły, choć zdarzyły się i takie, które wysłały aż 31 propozycji. Z całości zgłoszeń, aż 1710 z nich nadeszło drogą internetową, natomiast pozostałe były formularzami papierowymi.

Obecnie urzędnicy przeprowadzają ocenę formalną zgłoszeń. W pierwszej kolejności sprawdzane jest przypisanie projektu do odpowiedniej kategorii – dzielnicowej czy ogólnomiejskiej. Pod uwagę brane są też inne aspekty, jak np. kompletność formularza. Po przejściu etapu formalnego, projekty podlegają ocenie merytorycznej.

W przypadku stwierdzenia nieścisłości w zgłoszeniu, autor będzie kontaktowany w celu uzupełnienia niezbędnych informacji lub wprowadzenia ewentualnych poprawek. Ocena zgłoszeń zakończy się 29 kwietnia, a następnie od 15 do 30 czerwca odbędzie się głosowanie na wybrane projekty. Na realizację pomysłów w przyszłym roku Warszawa przeznaczy ponad 100 mln zł.

Obywatele stolicy mieli już okazję wpływać na wydatki budżetowe poprzez 10 dotychczasowych edycji budżetu obywatelskiego. Dzięki temu miejska kasa została obciążona kwotą ponad 700 mln zł, które posłużyły do realizacji ponad 4500 propozycji mieszkańców.