Warszawski projekt rozbudowy linii metra M2 zyskuje na dynamice

Prezydent Trzaskowski podkreślił też, że projekt rozbudowy metra uwzględnia aspekty ekologiczne. Na terenie stacji posadzonych zostanie 1638 drzew, a także krzewy, byliny i trawy. Rośliny będą odporne na zanieczyszczenia powietrza i podwyższenie zasolenia gruntu. Stworzona zostanie przestrzeń dla ptaków i zapylaczy, a także zamontowane zostaną budki dla nietoperzy.

W ramach projektu zaplanowano też myjnię pociągów w obiegu zamkniętym z oczyszczalnią ścieków, komorę odkurzania z filtrami odpylającymi strumień gazów, lakiernię z zestawem filtrów ograniczających emisję do minimum (w tym filtry węglowe). Kanalizacja wyposażona będzie w separatory z osadnikami, które będą wyłapywać substancje ropopochodne, zaolejone i zanieczyszczenia stałe przed wprowadzeniem ścieków do kanalizacji miejskiej.

Po zakończeniu prac sieć metra w Warszawie będzie miała długość 46 km i liczyć będzie 42 stacje. Mieszkańcy Bemowa będą mogli dojechać do centrum miasta w około 20 minut, co oznacza również szybszy dojazd do stolicy dla mieszkańców pobliskiego Ożarowa Mazowieckiego.