Wykorzystanie budżetu obywatelskiego na poprawę bezpieczeństwa i estetyki w dzielnicy Wola

Planowane są istotne zmiany w infrastrukturze kilku skrzyżowań i przejść dla pieszych na terenie warszawskiej dzielnicy Wola. Bezpieczeństwo mieszkańców będzie zwiększone, a przestrzeń publiczna zyska na estetyce dzięki nowym rozwiązaniom urbanistycznym. Wszystko to stanowi część projektu finansowanego z budżetu obywatelskiego, który przewiduje instalację dodatkowych słupków separujących jezdnię od chodników, tworzenie wysepek drogowych oraz zwiększenie ilości zieleni miejskiej.

Parkowanie pojazdów na terenie dzielnicy Wola

Problem nielegalnego pozostawiania samochodów dotyka niemal całą stolicę, a Wola nie jest tutaj żadnym wyjątkiem. Władze dzielnicy podejmują różne inicjatywy, aby zaradzić temu problemowi. Jednym z podejść jest wprowadzanie opłat za parkowanie na kolejnych ulicach czy też realizacja „programu identyfikatorów”, zapewniającego dostęp do wybranych podwórek tylko dla sprawdzonych mieszkańców.