Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie z sukcesem sprzedaje porzucone samochody

Reprezentanci Zarządu Dróg Miejskich w stolicy Polski, Warszawie, ogłosili rozstrzygnięcie kolejnego przetargu na sprzedaż nieodebranych przez właścicieli pojazdów. W przypadku tych, które pozostają niewykorzystane czy bez tablic rejestracyjnych, dochodzi do ich odholowania i ewentualnej sprzedaży. W efekcie tych działań, w ciągu bieżącego roku, fundusze miejskie powiększyły się już o sumę przekraczającą milion złotych.

Wszystko to jest możliwe dzięki przepisom prawa, które pozwalają na wystawienie na aukcję pojazdów opuszczonych lub niewykorzystywanych. Po odholowaniu przez Straż Miejską lub Policję, na wniosek tych służb, samochody są kierowane do odpowiednich parkingów. Parkingi te działają na podstawie umów zawartych z miastem. Tam, nieodebrane przez właścicieli auta czekają przez okres sześciu miesięcy. Po upływie tego czasu stają się one własnością urzędu miasta.

W przeszłości większość takich pojazdów była skierowywana do kasacji. Jednakże, Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie, w jesieni 2021 roku, zdecydował o zmianie strategii. Zakładając, że niektóre pojazdy po niewielkich naprawach mogą wrócić do ruchu drogowego, postanowiono wystawić je na pierwszy tego rodzaju przetarg.

W kolejnym roku, 2023, stolica Polski zorganizowała już pięć takich przetargów. Dzięki temu udało się sprzedać łącznie 142 samochody, za które uzyskano sumę przekraczającą milion złotych. Zebrane fundusze planuje się przeznaczyć na różne cele miejskie, takie jak modernizacja infrastruktury, zieleń miejska czy rozwój transportu publicznego.