15. Festiwal Nowe Epifanie: Radosne odkrywanie współczesnej epifanii piękna

Centrum Myśli Jana Pawła II zaprasza na 15. edycję Festiwalu Nowe Epifanie, którego rozpoczęcie nastąpi już jutro, a zakończenie przewidziane jest na 24 marca. Festiwal, dofinansowany ze środków m.st. Warszawy, odbywa się pod hasłem „Czemu jesteście zmieszani?” i oferuje bogaty program pełen pokazów teatralnych, koncertów muzyki dawnej oraz seansów filmowych.

Nowe Epifanie to nie tylko festiwal, ale przede wszystkim inicjacja twórczego dialogu między artystami a tradycyjną sztuką religijną, odbywająca się w duchu „Listu do artystów” wydanego przez Jana Pawła II. Koncepcja festiwalu ma charakter interdyscyplinarny i obejmuje prezentacje spektakli teatralnych, musicali w sakralnych przestrzeniach, wystaw, projekcji filmowych związanych z tematyką religijną i teologiczną w nowoczesnym ujęciu oraz spotkań dyskusyjnych inspirowanych danymi dziełami.

Teatr jako medium duszy

W 2024 roku organizatorzy postanowili powrócić do prezentacji najbardziej wybitnych spektakli z ostatniego sezonu teatralnego, które podejmują tematykę duchową, etyczną i religijną. Festiwalowy program teatralny otworzy prezentacja dwóch prac dyplomowych zrealizowanych przez absolwentki Akademii Teatralnej, inspirowane ich osobistymi doświadczeniami.

Pierwszym będzie krótkometrażowy film „Babcia Wandzia” w reżyserii Karoliny Kowalczyk, fantastyczna fabularyzacja dotycząca duchowości babci reżyserki. Drugim jest spektakl-instalacja „Ból”, stworzony przez Kingę Chudobińską-Zdunik, opowiadający o jej doświadczeniu życia ze stwardnieniem rozsianym. W kolejnych dniach widzowie będą mieli okazję obejrzeć spektakle: „Ptaki ciernistych krzewów. Rzecz o miłości w kościele”, „Jak nie zabiłem swojego ojca i jak bardzo tego żałuję” oraz „Gusła” oparte na motywach „Dziadów” Mickiewicza.

Dialog muzyki i filmu

W muzycznym wymiarze festiwalu pojawią się zarówno znani z poprzednich edycji artyści: Adam Strug i zespół Dziczka, jak i debiutujący na festiwalu zespół Jerycho, prezentujący swój album „Golgotha”.

Kuratorem programu filmowego w tym roku jest Mateusz Toma, który przygotował propozycje ściśle związane z tematyką prezentowanych spektakli. Pokazy filmów odbędą się w siedzibie Centrum Myśli Jana Pawła II przy ulicy Foksal 11, a po każdym z nich zaplanowano dyskusję z zaproszonymi gośćmi. Udział w pokazach jest bezpłatny.