Akcja policyjna "Trzeźwy Kierowca 2023" – walka z nietrzeźwymi uczestnikami ruchu drogowego

W celu ograniczenia liczby incydentów na drogach spowodowanych przez kierowców, którzy łamią prawo, decydując się prowadzić pojazd po spożyciu alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych, stróże prawa zainicjowali operację prewencyjno-kontrolną znaną jako „Trzeźwy Kierowca 2023”.

Program „Trzeźwy Kierowca 2023” przewiduje intensyfikację działań skierowanych przeciwko osobom prowadzącym pojazdy. Głównym celem jest przeprowadzenie testów alkomatem na możliwie największej grupie kierowców, aby wykryć i usunąć z ruchu drogowego tych, którzy są pod wpływem. Efektem tego ma być redukcja liczby wypadków drogowych oraz ogólne zwiększenie bezpieczeństwa.

Warto podkreślić, że kierowanie pojazdem po spożyciu alkoholu, będąc nietrzeźwym lub pod wpływem substancji o działaniu podobnym do alkoholu, stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa na drogach. Policjant, wykonując swoje obowiązki służbowe, ma prawo domagać się od kierujących pojazdem oraz innych osób, wobec których istnieją uzasadnione podejrzenia prowadzenia pojazdu, poddania się testowi na obecność alkoholu lub innej substancji odurzającej w organizmie.

W przypadku zaistnienia wypadku drogowego, w którym doszło do śmierci lub obrażeń którejkolwiek z osób, policjant ma obowiązek przeprowadzić badanie alkomatem. Pamiętajmy też, że kontrola trzeźwości może zostać przeprowadzona podczas rutynowej kontroli ruchu drogowego, nawet jeżeli nie występują powyższe okoliczności.

Kierowanie pojazdem mechanicznym będąc nietrzeźwym lub będąc pod wpływem substancji psychoaktywnej grozi karą 15 punktów karnych i do 2 lat pozbawienia wolności. W przypadku recydywy ta kara może wzrosnąć aż do 5 lat. Jeśli chodzi o prowadzenie pojazdu mechanicznego po spożyciu alkoholu lub substancji o podobnym działaniu, grozi za to 15 punktów karnych i kara aresztu albo grzywny od 2500 zł do nawet 30000 zł. Jeżeli pojazd nie jest mechaniczny, grzywna za stan nietrzeźwości wynosi od 2500 zł, natomiast za stan po spożyciu alkoholu – nie mniej niż 1000 zł.

Stan po spożyciu alkoholu to stan, w którym poziom alkoholu we krwi wynosi więcej niż 0,2 promila, ale nie przekracza 0,5 promila. Stan nietrzeźwości to sytuacja, kiedy stężenie alkoholu przekracza 0,5 promila. Pamiętajmy więc: jeśli piłeś, nie prowadź pojazdu!