Działania profilaktyczne funkcjonariuszy podczas ferii – bezpieczeństwo na stoku i poza nim

Podczas trwających ferii zimowych, policjantki z Zespołu Profilaktyki Społecznej angażują się w akcję o nazwie „Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku”. Celem tych działań jest edukacja najmłodszych, co realizowane jest poprzez odwiedzanie placówek edukacyjnych. W tym tygodniu przedszkolaki z Przedszkola nr 180 na ul. Niekłańskiej oraz Przedszkola nr 380 na ul. Salamandry miały okazję porozmawiać z funkcjonariuszkami na tematy dotyczące bezpiecznego spędzania czasu podczas zimowego wypoczynku.

Ferie zimowe to dla dzieci okres wytchnienia od obowiązków szkolnych i czas spędzany na świeżym powietrzu. Policjantki specjalizujące się w profilaktyce społecznej chcą, aby był to czas przede wszystkim bezpieczny. W tym celu odwiedziły one wspomniane placówki oświatowe razem z workiem Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa dla dzielnicy Praga-Południe. Podczas spotkań poruszały zagadnienia związane z bezpieczeństwem podczas zabaw na sankach, na lodowisku, a także podczas przechodzenia przez jezdnię. Zwróciły również uwagę na konieczność noszenia elementów odblaskowych. Dzieci z zaangażowaniem włączyły się do dyskusji, opowiadając jak spędzają wolne dni ferii zimowych, przy czym najpopularniejszą formą aktywności okazała się jazda na sankach.

Dla bezpiecznej zabawy na sankach funkcjonariuszki przypomniały kilka ważnych zasad:
Nie jeździć na sankach na pagórkach blisko dróg czy zbiorników wodnych.
Nie wybierać terenów z drzewami, nierównościami lub innymi przeszkodami do zjeżdżania na sankach.
Unikać wchodzenia na górki po torze, po którym zjeżdżają inni.
Nie zjeżdżać z pagórek na butach.
Nie doczepiać sanek do samochodu.
Przed rozpoczęciem jazdy na sankach dokładnie sprawdzić stan sprzętu – wystające śruby, gwoździe czy połamane szczeble mogą stanowić zagrożenie dla nas i innych.

Pod koniec spotkania reprezentantka delegatury SCB z Pragi-Południe wręczyła dzieciom kolorowanki, a policjantki wspomniały o trwającym konkursie plastyczno-filmowym „ŚNIEŻNY DEKALOG”.