Edukacyjne spotkanie z dziećmi na Żoliborzu w ramach akcji "Zima w Mieście"

W ramach akcji pod hasłem „Zima w Mieście” odbyło się spotkanie dla dzieci z Żoliborza, zorganizowane przez przedstawiciela żoliborskiego Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa oraz funkcjonariuszkę Komendy Rejonowej Policji Warszawa V. Wydarzenie miało miejsce w kinie Wisła i stanowi kolejny punkt w cyklu spotkań mających na celu edukację najmłodszych w zakresie bezpieczeństwa podczas zimowych miesięcy.

Funkcjonariuszka policji z Warszawy, konkretnie z Wydziału do spraw Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii Komendy Rejonowej Policji Warszawa V, stanęła przed grupą młodych ludzi, aby przekazać im istotne informacje. W trakcie każdej zimy policja angażuje się w działania edukacyjne skierowane do dzieci i młodzieży – tak było i tym razem.

Reprezentantka lokalnej straży miejskiej oraz przedstawiciel Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa przechodzili przez najważniejsze aspekty bezpiecznego zachowania – zarówno w domu, jak i na podwórku czy podczas zabaw w szkole czy świetlicy. Specjalny nacisk położono na bezpieczeństwo podczas korzystania z lodowisk zimą.

Dzieci z zainteresowaniem słuchały wywodu o bezpieczeństwie, aktywnie uczestnicząc w spotkaniu i zadając wiele pytań. Była to również doskonała okazja do promowania konkursu plastyczno-filmowego pod nazwą „Śnieżny dekalog”, w którym dzieci mogły wziąć udział.