Edukacyjne spotkanie z młodzieżą na temat odpowiedzialności prawnej w szkole Sapere Aude

W szkole Sapere Aude w Rajszewie odbyło się spotkanie edukacyjne, które miało na celu uświadomienie uczniom konsekwencji podejmowania czynów karalnych oraz zagrożeń płynących z uzależnień. Spotkanie prowadziła policjantka specjalizująca się w profilaktyce społecznej, która podkreślała niebezpieczeństwa wynikające z różnego rodzaju nałogów.

Podkomisarz Agata Halicka z Komendy Policji w Legionowie była głównym prelegentem spotkania. Podczas rozmowy z uczniami wyjaśniała im, jakie prawne konsekwencje niesie za sobą popełnianie czynów przestępczych oraz omawiała ryzyko związane z uzależnieniami.

Halicka nie tylko odpowiadała na pytania młodzieży, ale również ilustrowała swoje odpowiedzi przykładami rzeczywistych sytuacji, które miały miejsce wśród dzieci i młodzieży. Niestety, wiele z tych sytuacji kończyło się postępowaniem sądowym. Policjantka przekazała również uczniom kluczowe porady, pokazując im, jak unikać sytuacji, które mogłyby prowadzić do stanięcia się nieletnim sprawcą czynu karalnego.

W spotkaniu uczestniczyli nie tylko uczniowie, ale także nauczyciele, co podkreślało ważność poruszanych tematów i znaczenia edukacji na temat odpowiedzialności prawnej wśród młodych ludzi.