Inicjatywa Sąsiedzka – rozpoczęto nabór wniosków

Rozpoczęto nabór wniosków w ramach projektu „Inicjatywa sąsiedzka”. Mieszkańcy Warszawy, którzy mają pomysł na wartościowy, niewielki projekt dla okolicy, mogą składać wnioski o dofinansowanie. Miasto stołeczne Warszawa dofinansuję wybrane projekty społeczne w kwocie 500 lub 2000 złotych. O środki może się ubiegać każdy, mający pomysł na działania lokalne, imprezy, warsztaty czy zagospodarowanie terenu.  Nabór wniosków trwa od 14 lutego i zakończy się 14 marca. 

Masz pomysł na inicjatywę sąsiedzką? Zgłoś się do urzędu lub przydzielonego poszczególnym dzielnicom koordynatora projektu. Współpraca mieszkańców z urzędem obejmuje w szczególności granty, na realizację projektu oraz wsparcie formalne i pomoc w realizacji złożonego wniosku. Planowane zgłoszenia w ramach Inicjatyw sąsiedzkich, składać można przez miesiąc, do 14 marca 2022 roku. Realizowane pomysły dotyczą przede wszystkim działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Zadanie musi mieć charakter charytatywny i opierać się na działalności lokalnej. Przykłady działań obejmują, organizację warsztatów, zagospodarowanie terenu, jak również imprez różnego typu itp.

W ubiegłym roku zrealizowano w ramach Inicjatywy sąsiedzkiej 48 projektów. Obejmowały m.in. wspólne muzykowanie i śpiewanie znanych piosenek, cykl zajęć „Otwórzmy się dla siebie”, czy budowanie drewnianych karminów z osobami zamieszkującymi altanki na Woli. Zadania publiczne mieszkańcy realizują przez swój wkład własny, który może zarówno być wolontariatem przez pracę społeczną, jak i wkładem rzeczowym lub finansowym. Urząd w ramach inicjatyw lokalnych może zakupić potrzebne materiały lub usługi oraz wypożyczyć teren, na którym planuje się wykonywane działania.