Poważne braki w obsadach karetek w Warszawie

W Warszawie z miesiąca na miesiąc brakuję zespołów ratownictwa medycznego. Jak informuje Waldemar Kraska, jest to realne zagrożenie bezpieczeństwa zdrowotnego Warszawy. Wojewódzką Stacje pogotowia Ratunkowego “Meditrans” obserwowano już dłuższego czasu. Wpływały także do ministerstwa liczne informacje od pracowników i Wojewody Mazowieckiego. 

Wojewódzka Stacja pogotowia ratunkowego “Meditrans” dysponuje łącznie 80 Zespołów Ratownictwa Medycznego, co stanowi 5,02 procent dostępnych jednostek w całym kraju. Coraz większe braki, nasilają się od września 2021 roku, w którym miały miejsce strajki ratowników medycznych. Aktualnie w zmianie dziennej jest niedostępnych 37% zespołów, a w nocnej 38%. Waldemar Kraska jest zaniepokojony sytuacją, ponieważ wytwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Warszawy oraz okolicznych miejscowości. Ponadto wiceminister zdrowia zwraca się do dyrektora “Meditrans” Karola Bielskiego, o pilne podjęcie działań. Dotyczyć mają przywrócenia odpowiedniej kadry ZRM w kierowanym podmiocie. 

Problemy z kadrą ratownictwa medycznego. znacząco się zwiększyły w ostatnim czasie, jednak większości podmiotów udało się opanować sytuację. Problem pozostaje w RO14/1 Warszawa. Do ministerstwa wpływają informację o zaistniałych sytuacjach. Zawiadomienie wpłynęło również ze strony Wojewody Mazowieckiego, który jest odpowiedzialny przede wszystkim za planowanie, organizowanie, koordynowanie systemu oraz nadzór na terenie całego województwa mazowieckiego.