Jak edukować dzieci na temat praw zwierząt? Innowacyjny projekt edukacyjny w warszawskich szkołach

Podczas dzisiejszej lekcji w jednej z warszawskich szkół podstawowych, uczniowie mieli okazję dowiedzieć się więcej o prawach zwierząt i ich ochronie. Szkoła, położona na Pradze-Południe, miała specjalnego gościa – prezydenta Rafała Trzaskowskiego. To wszystko odbywało się w ramach międzyinstytucjonalnego programu edukacyjnego, którego celem jest propagowanie idei ochrony praw zwierząt, realizowanego między innymi we współpracy ze znanym stolicy Schroniskiem na Paluchu.

W pilotażowym projekcie o nazwie „Dzieci dla zwierząt” uczestniczy 16 miejskich szkół podstawowych oraz 50 pedagogów. Program, który trwa od 23 października 2023 roku, koncentruje się na kwestiach ochrony praw zwierząt i zapobieganiu ich bezdomności. Został on zrealizowany dzięki kooperacji różnych miejskich instytucji takich jak Biuro Edukacji, Biuro Ochrony Środowiska czy Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjnych i Szkoleń. Wspiera go także Ekopatrol Straży Miejskiej.

Dziś prezydent miasta stołecznego Warszawy, Rafał Trzaskowski, wziął aktywny udział w jednej z lekcji na ulicy Osieckiej. Zajęcia współprowadziła edukatorka Katarzyna Świeżak. Dzieci z klas 1-3 miały okazję uczestniczyć w zajęciach poświęconych ochronie praw zwierząt.

Prezydent m.st. Warszawy, Rafał Trzaskowski, podkreślał podczas spotkania znaczenie odpowiedzialnego podejścia do zwierząt. Zauważył, że nasz stosunek do zwierząt odzwierciedla naszym charakter i wartości. Zwierzęta uczą nas nie tylko bezinteresownej miłości i oddania, ale również cierpliwości i odpowiedzialności. Powinniśmy traktować je jak pełnoprawnych członków naszych rodzin, dbać o ich zdrowie i poświęcać dla nich czas.

Działania programu „Dzieci dla zwierząt” obejmują różnego rodzaju zadania związane z edukacją humanitarną, mające na celu zapobieganie bezdomności zwierząt domowych. Za ich wykonanie dzieci zdobywają punkty – stempel „Piątka od psiaka i kociaka”. Nauczyciele mają możliwość wybrania terminu realizacji zadań i dostosowania ich do potrzeb swojej klasy i innych terminów szkolnych. W ramach projektu klasa powinna wykonać minimum 5 działań, ale maksimum 2 w miesiącu. Dzieci mogą wykonać zadania zaproponowane przez organizatorów projektu lub swoje własne.

Projekt „Dzieci dla zwierząt” obejmuje również szkolenia dla nauczycielek i nauczycieli, którzy prowadzą w swoich szkołach zajęcia uwrażliwiające na los zwierząt, szczególnie tych bezdomnych. W ramach tych spotkań odbywają się m.in. wizyty w Schronisku na Paluchu oraz wykłady specjalistów z zakresu praw zwierząt, weterynarzy i behawiorystów. Na początku lutego tego roku nauczycielki i nauczyciele uczestniczyli w kolejnym szkoleniu poświęconym pracy organizacji prozwierzęcych oraz interwencjom na rzecz zakończenia przemocy wobec zwierząt.