Kamienica na Jagiellońskiej czeka na prace konserwatorskie – decyzja mazowieckiego wojewódzkiego konserwatora zabytków

Prof. Jakub Lewicki, pełniący obowiązki mazowieckiego wojewódzkiego konserwatora zabytków, wydał polecenie przystąpienia do prac konserwatorskich oraz robót budowlanych, które mają objąć kamienicę położoną pod adresem Jagiellońska 25 w stolicy Polski – Warszawie. Znajdujące się wewnątrz budynku wnętrza, pochodzące z XIX wieku, zdecydowanie wymagają renowacji.

Profesor Lewicki zwrócił uwagę na pilność podjęcia działań renowacyjnych, co zaakcentował na swoim profilu w mediach społecznościowych. Podkreślił, że przeprowadzenie tych czynności jest niezbędne dla zachowania obiektu i uchronienia go przed ewentualnym zniszczeniem lub poważnym uszkodzeniem. Decyzji o przystąpieniu do prac nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Profesor Lewicki przypomniał także, że kamienica ta jest jednym z najstarszych budynków, które przetrwały na ulicy Jagiellońskiej. Budynek ten powstał w roku 1881 na zamówienie Władysława i Tekli Skrońskich.

16 października 2020 roku, kamienica została wpisana do rejestru zabytków Województwa Mazowieckiego. Jak wynika z wcześniejszych komunikatów Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (MWKZ), Jagiellońska jest jedną z najstarszych ulic praskiej części Warszawy. Jej południowy odcinek istniał już przed rokiem 1762. Po roku 1875, wówczas pod nazwą Moskiewska, zaczął się na niej pojawiać gęsty układ zabudowy, składający się głównie z niewielkich kamienic o maksymalnie dwóch piętrach oraz domów drewnianych o podobnym rozmiarze. Do dzisiejszych czasów przetrwały tylko dwie kamienice z tego okresu: numer 34 i 25, a także fragmenty innych budynków, które później zostały rozbudowane.

Kamienica przy Jagiellońskiej 25 jest najstarszym, prawie w pełni zachowanym śladem dawnej zabudowy mieszkaniowej na tej ulicy, a zarazem jednym z najstarszych obiektów tego typu na terenie całej dzielnicy Praga.