Kontynuacja proekologicznego projektu Warszawskiego Metra

Warszawskie Metro poinformowało o kontynuacji proekologicznego projektu, który dotyczy m.in. pszczół i ptaków. W tym celu na zielonych terenach przy Stacji Techniczno-Postojowej na Kabatach umiejscowiono nowe budki lęgowe. Ponadto dołożone będę kolejne domki dla owadów oraz ule. Nie zabraknie również łąk kwietnych, które są przede wszystkim naturalną stołówką dla naszych małych przyjaciół “zapylaczy”.  

Jak informuje Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, na terenie Stacji Techniczno-Postojowej Kabaty, pełniącą funkcję warsztatowo-techniczną dla Metra Warszawskiego, aktualnie mieści się niemal 300 drzew. Dzięki temu zwiększona jest bioróżnorodność w tych obszarach. Spotkać tutaj można również wiele gatunków ptaków, w tym jaskółki, wróble, szpaki, jerzyki, dzięcioły, czy nawet sowy. 

Metro angażuję się w działania proekologiczne, stawiając też na tamtejszych terenach m.in. 120 budek lęgowych. Ponadto STP Kabaty planuję w tym roku kolejne aktywności m.in. wysianie kolejnych około 300 mkw łąk kwietnych. Z myślą o owadach we wcześniejszych latach bowiem powstało ich około 800 mkw. Mali zapylacze skorzystać będą mogli w miejscu także ze specjalnie przygotowanych dla nich naturalnych hoteli.