Miasto Warszawa wprowadza Fundusz Edukacji Ekologicznej dla poprawy świadomości ekologicznej

Stolica Polski, Warszawa, dała zielone światło dla powstania Funduszu Edukacji Ekologicznej. Ten nowy projekt ma na celu promowanie i finansowanie działań, które sprzyjają ekologicznym postawom wśród mieszkańców miasta. Oficjalny start naboru wniosków zaplanowany jest na 10 kwietnia, a instytucje mogą mieć nadzieję na uzyskanie dofinansowania do 15 tys. zł.

Szeroko pojęta ekologia będzie głównym celem grantów, ze szczególnym naciskiem na działania proklimatyczne. Projekty związane z oszczędnością energii i wody, retencją wody opadowej, ochroną bioróżnorodności, zrównoważoną mobilnością czy rozwiązaniami dla gospodarki o obiegu zamkniętym mają szansę na wsparcie finansowe. Ostatecznym celem Funduszu jest motywowanie mieszkańców do codziennego dbania o swoje otoczenie.

Pilotażowy program zakończony pod koniec 2023 roku zaowocował sfinansowaniem wielu inicjatyw dla mieszkańców, takich jak spacery przyrodnicze, warsztaty rzemieślnicze czy lekcje kompostowania domowego.

Podmioty, które mogą ubiegać się o środki z Funduszu w pierwszej edycji, to głównie lokalne instytucje kultury, takie jak domy kultury czy biblioteki, a także organizacje pozarządowe. W przyszłości lista beneficjentów może być poszerzona. Proces składania wniosków rozpocznie się 10 kwietnia 2024 roku i potrwa 30 dni. Formularze wniosków będą dostępne na stronie Staromiejskiego Domu Kultury. Dodatkowo, 10 kwietnia o godzinie 10:00 organizowane jest spotkanie informacyjne dla wszystkich zainteresowanych podmiotów.

Fundusz Edukacji Ekologicznej powstał dzięki współpracy Biura Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej, które zapewnia finansowanie, oraz Staromiejskiego Domu Kultury, który pełni rolę operatora funduszu. To działanie edukacyjne jest częścią większej inicjatywy zatytułowanej Zielona Wizja Warszawy.