Młodzi przedszkolacy uczą się zasad bezpiecznej zabawy na śniegu dzięki profilaktyce społecznej prowadzonej przez policjantki

Zimowy pejzaż zachęca do radosnych igraszek na świeżym powietrzu. Śnieżne szaleństwo, zarówno dla dorosłych, jak i dzieci, staje się atrakcyjnym sposobem spędzania wolnego czasu. Aktywności takie jak jazda na nartach, łyżwach, zjeżdżanie sankami, bitwy śnieżkowe czy budowanie bałwanów, zapewniają wspaniałą formę rekreacji. Mimo to, niezaprzeczalnym jest fakt, że zabawa ta wymaga przestrzegania pewnych zasad bezpieczeństwa.

Policjantki specjalizujące się w profilaktyce społecznej podjęły inicjatywę edukacyjną dla najmłodszych. Zdecydowały się odwiedzić przedszkole ulokowane przy ulicy Rechniewskiego, aby porozmawiać z dziećmi o odpowiedzialnej i bezpiecznej zabawie podczas zimowych miesięcy.

Podczas spotkania profilaktycznego pokazały przedszkolakom znaczenie stosowania się do kluczowych zasad bezpieczeństwa podczas zimowej aktywności fizycznej. Wyjaśniły też, jak każdy z nas może dbać o swoje bezpieczeństwo i zapobiegać potencjalnym niebezpieczeństwom. To nie wszystko, maluchy miały również okazję nauczyć się praktycznych umiejętności jak np. korzystanie z numerów alarmowych czy prawidłowego wzywania pomocy.