Negatywnie oceniany buspas na Puławskiej przynosi korzyści pasażerom

Październik 2020 roku to moment, w którym zaczęła funkcjonować specjalna droga dla autobusów o długości 10 km na ulicy Puławskiej. Mimo że decyzja o jej utworzeniu nie spotkała się z aprobacją kierowców, rząd miejski nie ugiął się pod presją protestów i kontynuował ten eksperyment drogowy. Teraz, z okazji rocznicy utworzenia tego buspasa, Zarząd Dróg Miejskich przedstawił swoje obserwacje dotyczące jego użyteczności. Okazuje się, że dzięki niemu podróż autobusem na tym konkretnym odcinku skróciła się nawet o 15 minut.

Pasazerowie regularnie przemieszczający się autobusami linii 709, 727 i 739 między Warszawą a Piasecznem, szczególnie podczas godzin szczytu, potwierdzają efektywność tej nowej strategii transportowej. Według danych podanych przez Zarząd Dróg Miejskich, miesięczny czas ich dojazdów skrócił się o ponad 10 godzin, co stanowi prawie pół godziny zaoszczędzonego czasu codziennie. Dla osób jadących rano do stolicy trasą Puławską, czas podróży skrócił się z 32-35 minut do około 19-21 minut. To przelicza się na niemal 4 godziny i 45 minut mniej spędzonego na dojeździe w skali miesiąca.

Z kolei pasażerowie podróżujący buspasem w kierunku Piaseczna podczas godzin szczytu popołudniowego, notują oszczędności czasu rzędu 15 minut dziennie. W kontekście całego miesiąca, oznacza to dodatkowe 5 godzin i 30 minut wolnego czasu – informuje Zarząd Dróg Miejskich w oficjalnym komunikacie.