Nowy ośrodek rewitalizacji otwarty na Pradze-Północ: miejsce spotkań, informacji i współdziałania

Na Pradze-Północ w Warszawie, przy ulicy Małej 15, swoje drzwi otworzyło nowo utworzone Centrum Rewitalizacji. Miejsce to funkcjonować będzie jako punkt zgromadzeń związanych z projektem „Migawki. Fotograficzne Archiwum Rewitalizacji”, miejsce obrad Warszawskiego Komitetu Rewitalizacji oraz źródło informacji dla mieszkańców.

Uroczystości otwarcia uczestniczyli liczni goście, w szczególności Aldona Machnowska-Góra, zastępczyni prezydenta miasta, oraz Jacek Grunt-Mejer, pełnomocnik ds. rewitalizacji. Centrum Rewitalizacji zlokalizowane jest w budynku, który przeszedł modernizację w roku 2019 dzięki pracom TBS Warszawa-Południe. Obiekt ten mieści także osiem lokali mieszkalnych.

Idea stworzenia takiego centrum powstała jako odpowiedź na postulaty mieszkańców pragnących, by instytucja zajmująca się rewitalizacją miała swoje reprezentacyjne miejsce na prawym brzegu Warszawy. Jak wyjaśniała podczas ceremonii otwarcia Aldona Machnowska-Góra, wiele działań związanych z rewitalizacją, takich jak spotkania komitetu, dyżury animatorów czy konsultacje, odbywało się na Pradze.

W kolejnych miesiącach tego roku, do pracy w Małym Centrum Rewitalizacji dołączą animatorzy zajmujący się informowaniem i wspieraniem mieszkańców w kwestiach rewitalizacji. W budynku dyżurować będzie również pełnomocnik prezydenta ds. rewitalizacji, Jacek Grunt-Mejer. Miasto jest otwarte na propozycje dalszego wykorzystania tego miejsca, podkreślając jednocześnie, że jego rozwój powinien odbywać się z udziałem mieszkańców.

Otwarcie Centrum Rewitalizacji było okazją do zaprezentowania pierwszych prac z projektu „Migawki. Fotograficzne Archiwum Rewitalizacji” autorstwa Filipa Springera. Wspólnie z otwarciem centrum, uruchomiono stronę internetową, gdzie po rejestracji można przesyłać opisane zdjęcia : zarówno te archiwalne, jak i najnowsze. Celem projektu jest dokumentowanie zmian zachodzących na prawym brzegu Warszawy.

Dzięki programowi rewitalizacji, miasto zainwestowało już ponad 800 milionów złotych. To inwestycje w przestrzeń publiczną, remonty budynków, tworzenie nowych miejsc aktywności lokalnej, programy dla dzieci i młodzieży. W latach 2019-2023 na Pradze-Północ przeznaczono na ten cel ponad 440 milionów złotych. W ramach tych działań zmodernizowano między innymi Teatr Baj, Pałacyk Konopackiego, kamienicę wielopokoleniową przy ul. Stalowej 29, a także skrzyżowanie ul. Szwedzkiej i al. Solidarności, które zyskało przejazd rowerowy oraz doświetlenie lampami ledowymi na przejściach dla pieszych.