Nowy program wsparcia dla Lig Amatorskich o wartości 40 milionów złotych ogłoszony przez Ministerstwo Sportu i Turystyki

Ministerstwo Sportu i Turystyki uruchomiło nowy program wsparcia dla Lig Amatorskich, z funduszem w wysokości 40 milionów złotych. Oficjalne ogłoszenie programu miało miejsce dziś na terenie Ośrodka Hutnik w Warszawie. Stolica Polski od wielu lat angażuje się w finansowanie podobnych inicjatyw. Minister Sławomir Nitras oraz prezydent Rafał Trzaskowski podkreślali dzisiaj znaczenie wspólnych działań na rzecz sportu amatorskiego.

Od długiego czasu miasto stołeczne Warszawa wspiera fizyczną aktywność swoich mieszkańców, a także troszczy się o rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. Wielorakie programy i ośrodki są dostępne dla ludzi w każdym wieku i o różnym stopniu sprawności ruchowej. Takie zaangażowanie ze strony stolicy docenił dzisiaj minister sportu i turystyki, Sławomir Nitras.

Program rządowy ma na celu wspieranie samorządów w tworzeniu instytucjonalnej siły lig amatorskich w naszym kraju. Na ten coroczny program przeznaczono 40 milionów złotych, a wnioski można składać do 6 maja. Wszystkie zgłoszenia zostaną rozpatrzone do 7 czerwca, a następnie środki będą dostępne dla beneficjentów. Minister Sławomir Nitras apeluje do polskiego środowiska lig amatorskich o aktywność, zaangażowanie i składanie wniosków.

„Program wsparcia lig amatorskich” jest inicjatywą mającą na celu wsparcie sportowej rywalizacji dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Nowy program da możliwość wsparcia zarówno istniejących rozgrywek, jak i nowopowstałych projektów. Organizacje pozarządowe powołane do promowania sportu i kultury fizycznej (związki, stowarzyszenia, fundacje) mogą ubiegać się o przyznanie dofinansowania.

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski podkreślił dzisiaj, jak ważne jest wspieranie klubów. Miasto stołeczne Warszawa wspiera prawie 200 klubów – znanych i profesjonalnych, ale większość z nich powstała jako oddolne inicjatywy. Podczas jego kadencji, miasto przeznaczyło 110 milionów złotych na różne formy aktywności sportowej i rekreacyjnej. Ze wsparcia skorzystało 170 tysięcy dzieci.