Nowy rozdział w ekspansji sieci rowerowej Warszawy: otwarcie ofert na budowę trasy rowerowej wzdłuż ul. Andersa

Położono kamień węgielny pod kluczową dla stołecznych cyklistów inwestycję – budowę ścieżki rowerowej na odcinku ulicy Andersa, stanowiącej przedłużenie centralnej trasy północ-południe. Wykonawca, który zwycięży w procesie przetargowym, będzie miał 20 miesięcy na skompletowanie zadania po sfinalizowaniu umowy. Dodatkowo, jest już w zaawansowanym stadium planowanie kolejnych projektów mających na celu umocnienie infrastruktury rowerowej w strefie Śródmieścia.

Do przetargu na realizację ścieżki rowerowej przy ulicy Andersa zgłosiła się czwórka potencjalnych wykonawców. Z tego grona dwie propozycje są zawarte w ramach wyznaczonego budżetu, a najtańsza oferta wynosi 31,8 milionów złotych, co oznacza oszczędność na poziomie 2,5 miliona złotych w porównaniu do początkowych założeń. Po finalizacji umowy, zwycięzca przetargu będzie miał 20 miesięcy na doprowadzenie projektu do końca. Wzniesienie tej drogi stanowi istotny element w procesie stworzenia „kręgosłupa” rowerowego stołecznego miasta.

Planowane jest utworzenie nowej drogi rowerowej na odcinku ulicy Nowolipki do Dworca Gdańskiego, przylegającego do ulicy Dawidowskiego. Ścieżka zostanie umiejscowiona na zachodniej stronie ulicy i połączona z aktualnie istniejącymi trasami znajdującymi się na ulicach Bonifraterskiej, Świętojerskiej, Anielewicza oraz Dawidowskiego. Całość będzie stanowić jednolitą sieć komunikacyjną dla cyklistów.

Projekt przewiduje również szereg dodatkowych udogodnień dla użytkowników jednośladów. Na skrzyżowaniach z ulicami Stawki, Anielewicza i Świętojerską powstaną komplety przejazdów rowerowych. Przy budynku numer 23 na ulicy Andersa zostanie wybudowany dwukierunkowy łącznik na stronę wschodnią tej ulicy. Identyczne rozwiązanie zostanie wprowadzone na ulicy Muranowskiej, pomiędzy ulicami Stawki i Bonifraterską. Na skrzyżowaniu ulic Świętojerskiej i Wałowej powstanie wyniesione przejście dla pieszych oraz przejazd dla rowerzystów.

Równocześnie z budową trasy na zachodniej stronie ulicy Andersa, powstanie również ścieżka rowerowa na stronie wschodniej. Jest to część projektu finansowanego z budżetu obywatelskiego. Nowa droga zostanie wytyczona pomiędzy ulicami Długą a Świętojerską, wzdłuż Ogrodu Krasińskich.

Choć priorytetem dla realizującego projekt będzie stworzenie nowych dróg rowerowych, nie jest to jedyna część zadania. Ze względu na wprowadzane zmiany w układzie drogowym, konieczne będzie przeprojektowanie sygnalizacji świetlnej na kilku skrzyżowaniach. Ponadto, przewidziano remonty lub przebudowy chodników – między innymi na odcinku od ul. Anielewicza do ul. Nowolipki. W planach jest także nasadzenie nowych drzew i krzewów.

Droga rowerowa na ulicy Andersa to najprawdopodobniej najważniejsza i największa inwestycja rowerowa tego roku w Śródmieściu Warszawy. Kolejnym krokiem jest drugi etap budowy tej drogi (odcinek od ul. Nowolipki do pl. Bankowego) oraz trasy na ulicy Mickiewicza (Dworzec Gdański-pl. Wilsona). To wszystko jest częścią strategii budowy spójnej trasy rowerowej przechodzącej przez centrum stolicy.

Miasto planuje jednak dalej rozszerzać możliwości podróży rowerem. Podczas budowy drogi rowerowej przy ulicy Andersa zostaną wyznaczone pasy rowerowe na ul. Bonifraterskiej (odcinek Międzyparkowa-Świętojerska). Ponadto, w trakcie przygotowań jest wiele kolejnych inwestycji rowerowych w Śródmieściu.

W ramach przebudowy kwartału ulic Złotej i Zgoda powstaną nowe przejazdy rowerowe przez ulicę Marszałkowską oraz zostanie wprowadzony kontraruch na jednokierunkowych ulicach. To następny etap w ramach projektu Nowe Centrum Warszawy, który przewiduje udogodnienia dla cyklistów.

Bliski jest końcowy etap projektowania drogi dla rowerów po wschodniej stronie al. Jana Pawła II. Nowa trasa prowadzić będzie od al. „Solidarności” do ronda ONZ. Dodatkowo powstanie jednokierunkowy łącznik z ul. Elektoralną oraz przejazd przez ulicę Twardą. Na tę inwestycję planowane jest wykorzystanie środków unijnych w ramach strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Mieszkańcy stolicy także mają swój udział w rozbudowie sieci rowerowej w Śródmieściu. Już teraz otwarte są oferty na realizację projektów z budżetu obywatelskiego, który zakłada budowę drogi dla rowerów na ul. Wenedów oraz wyznaczenie pasów rowerowych na ul. Sanguszki. Obie trasy mają być gotowe jeszcze w tym roku.