Oddanie hołdu poległym w służbie policjantom na Dzień Wszystkich Świętych

Dzień Wszystkich Świętych to okazja, kiedy nasze myśli i wspomnienia skierowane są ku tym funkcjonariuszom, którzy już opuścili nasze szeregi. Oddajemy cześć zarówno tym, którzy oddali swoje życie w pełnieniu służby, dbając o bezpieczeństwo społeczeństwa i porządek prawny, jak i tym, którzy odeszli po zakończeniu służby. Niektórzy z nich odeszli od nas kilkanaście lat temu, inni niestety dołączyli do nich w niedawnych miesiącach.

Naszym obowiązkiem, ale również pragnieniem serca, jest pielęgnowanie pamięci o tych poległych w służbie funkcjonariuszach. Zapalanie symbolicznych zniczy i składanie kwiatów na ich grobach czy przy tablicach upamiętniających ich służbę to gesty, które stanowią naszą pokoleniową powinność, ale przede wszystkim to wyraz naszej wdzięczności dla tych, którzy spoczywają na cmentarzach warszawskich.

W imieniu Komendanta Stołecznego Policji nadinspektora Pawła Dzierżaka, hołd poległym w służbie złożyli funkcjonariusze reprezentujący Komendę Stołeczną Policji. Na grobach poległych Kolegów zapalili znicze i złożyli kwiaty, a także wystawili posterunki honorowe.

Hołd temu niezwykłemu poświęceniu oddano również poprzez złożenie kwiatów pod tablicą pamięci znajdującą się przy siedzibie Komendy Stołecznej Policji.

Pamięć o tych, którzy polegli w służbie, jest dla nas bezcenna. Oddajemy im cześć!