Pamięci Jerzego Wasowskiego upamiętnionej na skwerze w Warszawie

Ulica Krucza w Warszawie stała się miejscem hołdu dla Jerzego Wasowskiego, któremu poświęcono tamtejszy skwer. Uroczystość odsłonięcia pamiątkowej tablicy zgromadziła rodzinę kompozytora, reprezentantów władz miasta, Radę Warszawy oraz liczne grono artystów i przyjaciół. Muzyczne echa przeszłości rozbrzmiewały w Śródmieściu, gdy wykonania utworów Wasowskiego i jego piosenki były śpiewane przez przedstawicieli różnych pokoleń.

Skwer noszący teraz imię Jerzego Wasowskiego był miejscem, które sam artysta często wybierał na spacery ze swoim wiernym jamniczkiem – Mufką. Przez wiele lat mieszkał niedaleko, na ulicy Wilczej. Ze względu na związki kompozytora z Warszawą od początku do końca jego życia, nadanie skwerowi jego imienia było naturalną decyzją.

Aldona Machnowska-Góra, zastępczyni prezydenta m.st. Warszawy, wyraziła swoje zadowolenie z faktu, że stolica Polski zyskała kolejne miejsce tak mocno związane z kulturą. Miejsce, które przypomina, że wielcy twórcy kultury byli naszymi sąsiadami i dzielili z nami codzienne życie.

W trakcie tego wydarzenia odwiedzający mogli posłuchać archiwalnych nagrań, w których Jerzy Wasowski wspominał jak w wrześniu 1939 roku uruchomił uszkodzony nadajnik Warszawy II. Dzięki temu możliwe było transmitowanie przemówień prezydenta Starzyńskiego podczas okupacji.

Sławomir Potapowicz, wiceprzewodniczący Rady m.st. Warszawy, podkreślił jednomyślność decyzji o nadaniu skwerowi imienia Wasowskiego. To jest dowód na to, jak wyjątkowo wpływowa była postać kompozytora i jak silnie łączył on różne pokolenia oraz środowiska ludzi.

Fundacja Wasowskich, która jest współorganizatorem uroczystości, wnioskowała o nadanie skwerowi nazwy poświęconej Jerzemu Wasowskiemu. Grzegorz i Monika Wasowscy podziękowali wszystkim zaangażowanym w uczczenie pamięci kompozytora. Goście zostali obdarowani białymi goździkami – symbolem Kabaretu Starszych Panów – i krówkami z Milanówka – ulubionymi słodyczami Wasowskiego.

Jerzy Wasowski, urodzony w 1913 roku, był wybitnym artystą wielu talentów – kompozytorem, aktorem, lektorem radiowym i reżyserem. Posiadał również zdolności graficzne, co widać było w jego zapisach nutowych. W czasie wojny prowadził tajne nauczanie. Swoją twórczość podpisał takimi przebojami jak „Addio pomidory”, „Przeklnę cię” czy „Warszawa da się lubić”. W 1949 roku Jeremi Przybora przekonał Wasowskiego do tworzenia muzyki dla radiowego teatrzyku Eterek. Współpraca ta zapoczątkowała okres intensywnej współpracy obu artystów. Razem stworzyli również telewizyjny „Kabaret Starszych Panów”. Jerzy Wasowski zmarł w 1984 roku i pochowany jest na Cmentarzu Powązkowskim.