Pawilon "Cepelia" w stolicy Polski podlega zabezpieczeniu na polecenie mazowieckiego konserwatora zabytków

Profesor Jakub Lewicki, pełniący funkcję mazowieckiego wojewódzkiego konserwatora zabytków, wydał nakaz właścicielowi pawilonu handlowo-wystawienniczego „Cepelia”, położonego w sercu Warszawy, dotyczący przeprowadzenia prac konserwatorskich oraz robót budowlanych. Zgodnie z decyzją o charakterze pilnym, działania te są uznane za niezbędne, aby zapobiec potencjalnemu zniszczeniu lub poważnym uszkodzeniom zabytkowego obiektu umiejscowionego przy skrzyżowaniu ulic Marszałkowskiej (numery 99/101) i Nowogrodzkiej (numery 28/34).

Pawilon został pierwotnie zaprojektowany jako główny salon ekspozycyjno-handlowy Centrali Przemysłu Ludowego i Artystycznego (CPLiA), popularnie znanej jako „Cepelia”. Zaistniała ona w 1949 roku jako instytucja łącząca rozsiane po całym kraju spółdzielnie rzemiosła ludowego i artystycznego.

Architektura obiektu charakteryzuje się lekką, transparentną i asymetryczną bryłą, a górna kondygnacja została nadwieszona nad parterem, który na całym obwodzie jest wycofany. Front budynku zyskał schodkowy kształt elewacji. Surowość architektury pawilonu w narożniku północno-zachodnim urozmaica kompozycja ceramiczna, której autorstwo przypisuje się prawdopodobnie Stanisławowi Kucharskiemu. Dekoracja była dziełem małopolskiej Spółdzielni Wyrobów Ceramicznych Kamionka z Łysej Góry – informuje konserwator.

Główną część obydwu kondygnacji zajmował salon sprzedaży „Cepelii”. Dwukondygnacyjna przestrzeń, zaaranżowana zgodnie z trendami wystawienniczymi lat 60., gościła w sumie 9 stoisk.

Właściciel pawilonu nabył go od „Cepelii”. Początkowo planował przekształcić go w lokal sieci McDonald’s po odpowiednich pracach modernizacyjnych. W 2019 roku profesor Jakub Lewicki, jako wojewódzki konserwator zabytków, nie zgodził się na realizację projektu ze względu na „znaczną ingerencję w zabytkową substancję zabytku”. Inwestor odwołał się do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które anulowało decyzję konserwatora i nakazało jej ponowne rozpatrzenie. Po rezygnacji spółki McDonald’s z otwarcia lokalu w pawilonie, w 2022 roku właściciel obiektu uzyskał decyzję o warunkach zabudowy pozwala na rozbudowę, przebudowę i remont budynku. Mimo to, do tej pory w budynku nic się nie dzieje, a zabytkowy budynek niszczeje.

Pawilon figuruje w rejestrze zabytków od 2019 roku.