Plan przekształcenia budynku na ulicy Kieleckiej 45 w Warszawie w szkołę specjalną

Zgodnie z planem stworzonym przez miasto, budynek znajdujący się przy ulicy Kieleckiej 45, wcześniej pod kontrolą Federacji Rosyjskiej, ma zostać przekształcony w szkołę specjalną. Wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski wyraził zgodę na przejęcie obiektu na rzecz stolicy.

Decyzję o przekazaniu obiektu na potrzeby szkolnictwa warszawskiego poprzedzała niemoc poprzedniego wojewody, który pomimo posiadania wszystkich wymaganych dokumentów prawnych, unikał przekazania budynku przez blisko rok. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski wyraził satysfakcję z decyzji wojewody i zapowiada otwarcie szkoły specjalnej w najbliższym czasie.

Budynek o powierzchni 7410,51 m kwadratowych, choć jest już pod kontrolą miasta, nadal jest własnością Skarbu Państwa. Aby móc go trwale przeznaczyć na cele edukacyjne i dokonać niezbędnych prac adaptacyjnych, konieczna była zgoda wojewody mazowieckiego na jego przekazanie miastu. Wojewoda korzystając z ustawowych uprawnień, podjął decyzję o przekazaniu nieruchomości na cele publiczne, jakim jest prowadzenie szkoły publicznej.

Plan przystosowania budynku do funkcji edukacyjnych jest popierany przez Radę Miasta Stołecznego Warszawy, jak potwierdziła Ewa Janczar, przewodnicząca Komisji Ładu Przestrzennego. Szkoła specjalna ma być miejscem dla uczniów ze specjalnymi potrzebami.

Renata Kaznowska, zastępczyni prezydenta miasta odpowiedzialna za miejską oświatę, informuje, że placówka przy ul. Kieleckiej będzie mogła pomieścić około 150 – 200 uczniów. Podkreśliła jednak, że budynek wymaga gruntownego remontu i adaptacji do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami, a także zapewnienia dostępności wszelkich pomieszczeń.

Placówka będzie położona w centralnej lokalizacji (Stary Mokotów), co oferuje dobry dojazd środkami transportu publicznego oraz parking umożliwiający wjazd pojazdom dowożącym uczniów z niepełnosprawnościami. Planowany termin zakończenia prac remontowych to koniec 2024 roku, co pozwoli na otwarcie placówki w drugim semestrze roku szkolnego 2024/2025.

Przejęcie budynku przy ul. Kieleckiej 45 miało burzliwą historię. Początkowo, na mocy porozumień międzynarodowych, budynek był wykorzystywany przez Federację Rosyjską na cele dyplomatyczne. Jednak, kiedy nie spełniał już tej funkcji, Sąd Okręgowy w Warszawie zdecydował o zwrocie nieruchomości przez Federację Rosyjską. Po odmowie dobrowolnego wydania budynku przez stronę rosyjską, nieruchomość została skomornicowana, a Federacja Rosyjska zobowiązana do zapłaty 20,5 mln zł i odsetek za bezumowne korzystanie z nieruchomości.

Pierwszym z budynków reklamowanych przez Warszawę od Federacji Rosyjskiej było „Szpiegowsko”, znajdujące się przy ul. Sobieskiego 100. Od momentu przejęcia, trwało badanie stanu technicznego i przygotowywanie koncepcji zagospodarowania kompleksu budynków. Władze miasta prowadzą rozmowy z wojewodą mazowieckim na temat przyszłości „Szpiegowska” i warunków jego przekazania miastu.