Program "Warszawa Chroni": Kolejny etap prac nad inwestycjami i działaniami edukacyjnymi na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców

Kapitulacja stołecznego programu „Warszawa Chroni” przechodzi do następnej fazy. Prezydent Rafał Trzaskowski prezentuje projekt, który zawiera szereg inwestycji oraz inicjatyw edukacyjnych mających na celu lepsze przygotowanie Warszawy i jej obywateli do ewentualnych sytuacji kryzysowych. Już dzisiaj, radni warszawscy będą dyskutować nad tymi propozycjami.

Obywatele polskich miast oczekują od swoich liderów odpowiedzi na otaczającą rzeczywistość, niezależnie od tego, że główna odpowiedzialność leży na rządzie centralnym. Miasta powinny być odpornie na kryzysowe sytuacje, zwłaszcza w obecnych nieprzewidywalnych czasach. Chociaż bezpośredniego zagrożenia nie ma, zawsze powinniśmy być gotowi. Dlatego też zaproponowałem program „Warszawa Chroni”, który zakłada większe inwestycje w infrastrukturę i edukację mieszkańców w zakresie bezpieczeństwa – mówił Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy. – Mam nadzieję, że wszyscy radni poprą te propozycje. Bezpieczeństwo obywateli to sprawa, która powinna być ponad podziałami politycznymi – dodał prezydent.

Na początku zaplanowano szereg inwestycji w kluczowe obszary funkcjonowania miasta. Łączny koszt tych działań wynosi 73,3 mln zł, co stanowi około 63% całkowitej puli programu „Warszawa Chroni”.

Infrastruktura odporna na kryzysy

Największą pozycję budżetową, wynoszącą 53 mln zł, stanowią inwestycje mające na celu zapewnienie dostępu do wody. Są one planowane na lata 2024-2026 e obejmują takie działania jak:

  • modernizacja pompowni wysokiego ciśnienia przy ul. Czerniakowskiej 124,
  • aktualizacja systemu zasilania najważniejszych obiektów Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji,
  • budowa nowego ujęcia wody,
  • zakup 12 cystern oraz urządzeń do pakowania wody, które umożliwią transport wody pitnej niezależnie od wydolności systemu wodociągowego.

Ratusz warszawski opracował również propozycje dotyczące dodatkowego wyposażenia miejskiego Zakładu Remontów i Konserwacji Dróg w sprzęt drogowy przeznaczony do pracy podczas kryzysów. Miasto planuje wydać łącznie 11 mln zł na zakup różnego rodzaju pojazdów, takich jak ciągniki siodłowe, koparki gąsienicowe i kołowe, naczepy niskopodwoziowe oraz specjalistyczny dźwig. Ostatni z nich ma zostać dodany do miejskiego parku maszyn w 2025 roku.

Dodatkowo, kwota 6,3 mln zł zostanie przeznaczona na monitoring miejski, obejmujący zarówno modernizację istniejącego systemu, jak i jego rozbudowę. Prace, które rozpoczną się w 2024 roku i potrwają do 2025 roku, obejmują modernizację systemów zasilania i komunikacji obsługujących Centra Oglądowe. Plany miasta obejmują również uruchomienie dodatkowych punktów monitoringu, zakup kolejnych kamer mobilnych oraz stworzenie platformy umożliwiającej zdalny dostęp do systemu monitoringu przez bezpieczną aplikację. Z tej usługi będą mogły skorzystać zarówno lokalne służby miejskie, jak i Policja.

Edukacyjne działania

Drugi filar programu „Warszawa Chroni” stanowi seria działań edukacyjnych skierowanych do mieszkańców Warszawy. Kwota 3 mln zł została zarezerwowana na ich realizację w 2024 roku. W ramach tych działań odbędą się różne wydarzenia publiczne, kampania informacyjna oraz instruktaże.

Świadomość, jak postępować nie tylko w sytuacji nadzwyczajnej, ale również jak zadbać o swoje bezpieczeństwo na co dzień, ma kluczowe znaczenie. Inwestujemy w infrastrukturę, ale także pragniemy podnieść świadomość naszych obywateli – podkreśla prezydent Rafał Trzaskowski.

Głosowanie dotyczące przyznania funduszy na pierwszy pakiet działań w ramach programu „Warszawa Chroni” odbędzie się podczas sesji Rady m.st. Warszawy, która odbędzie się 20 czerwca 2024 roku.