Projekt Warszawski Chór Obywatelski z okazji 20-lecia przystąpienia Polski do UE i 200-lecia IX Symfonii Beethovena

Sinfonia Varsovia pragnie zaprosić wszystkich pasjonatów śpiewu do skomponowanego przez siebie projektu zatytułowanego „Warszawski Chór Obywatelski”. W ramach tego przedsięwzięcia, uczestnicy będą mieli niepowtarzalną okazję do wykonania IX Symfonii Beethovena na scenie Teatru Wielkiego – Opery Narodowej. Organizatorzy sukcesywnie przyjmują zgłoszenia aż do dnia 7 kwietnia.

Niniejszy projekt jest hołdem dla dwóch niezwykle istotnych wydarzeń historycznych. Pierwsze z nich to przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, które miało miejsce 1 maja 2004 roku, czyli dokładnie 20 lat temu. Drugim wydarzeniem jest premiera jednego z najważniejszych dzieł w historii muzyki – IX Symfonii d-moll op. 125 Ludwiga van Beethovena, który był kompozytorem-demokratą oraz zwolennikiem takich wartości jak wolność, równość i braterstwo ludzkości. Ta premiera odbyła się 7 maja 1824 roku, co oznacza, że w tym roku obchodzimy jej 200 rocznicę.

W ramach projektu „Warszawski Chór Obywatelski” przeprowadzone zostaną przesłuchania, które pozwolą na selekcję 70 osób zdolnych do zaśpiewania w czterech różnych głosach: sopran, alt, tenor i bas. Aby wziąć udział w projekcie, należy być pełnoletnim w momencie wysyłania zgłoszenia. Przesłuchania będą składały się z dwóch etapów: preselekcji online oraz przesłuchań „na żywo”.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie powinny wypełnić formularz zgłoszeniowy, który powinien zawierać między innymi link do nagrania audio-wideo z wybranymi fragmentami „Ody do radości”. Przesłuchania będzie prowadzić specjalnie powołany do tego zespół pod przewodnictwem dyrektora Chóru Filharmonii Narodowej, Bartosza Michałowskiego. Wybrane osoby będą miały szansę brać udział w próbach, które odbędą się w Warszawie w dniach 26 i 27 kwietnia oraz 6, 7, 8, 12 i 13 maja br.

Szczegółowe informacje na temat procesu rejestracji, zasad uczestnictwa w projekcie oraz programu przesłuchań można znaleźć na stronie internetowej Sinfonii Varsovii.