Przeobrażenie Placu Centralnego: Zakończenie budowy drogi i sadzenie drzew w okolicach Pałacu Kultury i Nauki

Plac Centralny, znajdujący się w pobliżu Pałacu Kultury i Nauki, jest obecnie miejscem intensywnych prac budowlanych. Buduje się tam drogę, która będzie służyła jako komunikacyjne zaplecze dla przyszłego kompleksu muzealno-teatralnego. W sąsiedztwie konstruowanej inwestycji, do której należy Muzeum Sztuki Nowoczesnej oraz planowany obiekt teatru TR Warszawa, pojawiły się imponujące drzewa – glediczje trójcierniowe o wysokości 9 metrów i wiśnie „Fukubana”. Szereg nowych drzew został zasadzony przez prezydenta Warszawy, Rafała Trzaskowskiego.

Sadzenie 52 drzew wzdłuż nowej drogi jest właśnie na etapie finalizacji. Drzewa będą zdobić obie strony drogi, zarówno na odcinku prowadzącym do ronda jak i w przestrzeni wokół zjazdu do podziemnej części kompleksu. Wśród nich znajdziemy 44 potężne glediczje trójcierniowe o wysokości aż do 9 metrów oraz 8 pięknie kwitnących na różowo wiosną wiśni odmiany „Fukubana”.

Prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski, wyraża swoje zadowolenie z faktu, że Plac Centralny odzyska swą zielenią, rozciągając się od Muzeum Sztuki Nowoczesnej aż do Pałacu Kultury i Nauki. Zmieni się on nie do poznania, stając się miejscem, gdzie pojawią się krzewy, byliny i przede wszystkim wysokie drzewa. Prezydent cieszy się, że centrum miasta będzie coraz bardziej zielone.

Zdrowe i dobrze ukorzenione drzewka zostały sprowadzone do Warszawy z holenderskiej szkółki. Na Placu Centralnym zostanie również posadzonych 2200 krzewów róż okrywowych i irgi błyszczącej oraz około 7 tysięcy sadzonek ozdobnej trawy – seslerii lśniącej.

Nowa droga pod Pałacem Kultury i Nauki to kolejny element Nowego Centrum Warszawy. Droga ta zapewni dojazd do powstającego Muzeum Sztuki Nowoczesnej oraz rampę zjazdową do kondygnacji podziemnych przyszłego budynku teatru TR Warszawa i doków rozładunkowych Muzeum Sztuki Nowoczesnej.

Realizacja inwestycji, której wartość wynosi około 38 mln złotych, to wynik współpracy Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta z firmą SKANSKA. W ramach tej inwestycji powstała jednokierunkowa jezdnia z kostki granitowej, oświetlenie uliczne, chodniki, przejście dla pieszych oraz kanalizacja ogólnospławna i deszczowa z pompownią wód opadowych.

Nowa droga łączy plac Centralny oraz Park Świętokrzyski i stanowi część większego projektu – Nowego Centrum Warszawy. To wieloletnie przedsięwzięcie przekształcające Śródmieście, które Warszawa realizuje etapami, przyniosło już takie efekty jak przyjazny dla pieszych i rowerzystów plac Pięciu Rogów czy remont ulicy Marszałkowskiej. Prace na ulicy Chmielnej mają z kolei przywrócić jej rolę reprezentacyjnego deptaka.