rano Sedlaczka

Przez dwa tygodnie zamknięte będzie rondo Sedlaczka 

2 stycznia 2023 roku rozpocznie się rozbiórka południowego wiaduktu Trasy Łazienkowskiej. Drogowcy, aby zapewnić bezpieczeństwo, zamkną do 17 stycznia przejazd przez rondo Sedlaczka. Planowane są również zmiany w kursowaniu autobusów Warszawskiego Transportu Publicznego. 

W poniedziałek od godziny 6:00 przejazd przez skrzyżowanie ulic Myśliwskiej, Rozbrat i Łazienkowskiej będzie niemożliwy. Powodem jest zamknięcie ronda, co ma zapewnić niezbędne bezpieczeństwo podczas trwania rozbiórki południowego wiaduktu Trasy Łazienkowskiej. Na czas prac budowlanych, które trwać mają dwa tygodnie, wyznaczono objazdy. 

Kierowców na ulicy Hoene-Wrońskiego obowiązywać będzie nakaz skrętu w prawo w ulicę Myśliwską. Dla jadących od Al. Ujazdowskich natomiast nakaz skrętu w lewo – w ulicę Hoene-Wrońskiego. Poruszający się ulicą Rozbrat w stronę ronda  skręcić będą musieli w lewo w ulicę Przemysłową. Nakazy te nie obowiązują osób, które dojeżdżają do swoich posesji oraz pojazdów budowy. 

Jak informuje Urząd m.st. Warszawy, wystąpią także zmiany w kursowaniu Warszawskiego Transportu Publicznego. Na czas prac przy rozbiórce wiaduktu Trasy Łazienkowskiej linie autobusowe kursować będą na trasach objazdowych.