Warszawa

Warszawa ma nowy znak promocyjny

Stołeczny ratusz przedstawił nowe logo Warszawy, które zastąpi używany od 2004 roku znak promocyjny “Zakochaj się w Warszawie”. Znajdująca się na nim syrena jest poważniejsza oraz nawiązuje do tradycji i historii miasta. 

Znak promocyjny “Zakochaj się w Warszawie” zastąpiono nowym, uproszczonym herbem stolicy 20 grudnia 2022 roku. Zmianę spowodował przede wszystkim fakt, że przestał on odpowiadać na aktualne potrzeby komunikacyjne stolicy. Radosne hasło nie sprawdzało się również ze względu na poruszane w ostatnich latach trudne tematy. Ponadto jak wspomina ratusz, zmieniły się trendy graficzne, czyniąc stare logo nieatrakcyjnym i nienowoczesnym. 

Logo wizualnie przypomina najbardziej znaną wersję herbu Warszawy, różni się jednak m.in. profilem twarzy znajdującej się na nim syreny. Nowym wzorem stał się bowiem profil znanej warszawianki – Marii Skłodowskiej-Curie. 

Jak podaje Urząd Miasta st. Warszawy w trakcie prac nad nowym logotypem stolicy niezwykle istotna była poprawność historyczna. Wszystkie poszczególne elementy umieszczone na znaku promocyjnym poprzedzono również konsultacją ze znawcami tematyki z Muzeum Warszawy. Dlatego też każdy detal w nowym logo jest dokładnie przemyślany.