Rozkwit lokalnych społeczności: Obchody Dni Sąsiedzkich w Warszawie

Warszawa tętni życiem pełnym różnorodnych spotkań i wydarzeń, które mają na celu zacieśnienie relacji między mieszkańcami. W samym sercu stolicy odbywają się obecnie Dni Sąsiedzkie. Celem tych wydarzeń jest namawianie mieszkańców do nawiązywania bliższych kontaktów z sąsiadami, pomagając im lepiej się poznać przez różne aktywności, takie jak pikniki, potańcówki, wspólne śniadania czy parady.

Stolica Polski, m.st. Warszawa, każdego roku proponuje obchody Europejskiego Dnia Sąsiada, motywując do organizacji i uczestnictwa w lokalnych zgromadzeniach. Kluczowe jest to, że inicjatywa pozostawia mieszkańcom swobodę w decydowaniu o terminie i formie spotkania. Tego roku mapę wydarzeń zdominowały takie atrakcje jak śniadanie sąsiedzkie we Włochach (18 maja), wymiana ubrań na Pradze-Południe (19 maja) oraz Smocza Parada na Muranowie (25 maja). Ponadto zgłoszono ponad 70 dodatkowych lokalnych spotkań, a ich liczba ciągle rośnie.

Choć oficjalna data Europejskiego Dnia Sąsiada przypada na 31 maja, warszawski ratusz zaprasza do świętowania przez cały ten miesiąc. Wiele społeczności zgłosiło również plany wydarzeń na czerwiec, co wskazuje na utrzymanie się sąsiedzkiego nastroju aż do lata.

Według badania „Relacje w sąsiedztwie” przeprowadzonego przez Fundację Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w 2019 roku, nie mniej niż 93% Polaków uznaje relacje z sąsiadami za istotne. Niemniej jednak, prawie jedna piąta mieszkańców Warszawy deklaruje brak przyjaźni z jakimkolwiek sąsiadem, a ponad jedna trzecia zna tylko jednego lub dwóch z nich. Ważne jest, aby to zmienić, zwłaszcza że wiele badań dowodzi silnej korelacji między zdrowiem (w tym psychicznym) a relacjami społecznymi.

Z myślą o globalnym problemie samotności jako rosnącym zagrożeniu dla zdrowia, Światowa Organizacja Zdrowia powołała Komisję ds. Więzi Społecznych w listopadzie 2023 roku. Komisja ma na celu zbadanie wpływu relacji społecznych na poprawę zdrowia. Badania ostatnich lat nie pozostawiają wątpliwości, że izolacja społeczna ma poważne konsekwencje dla zdrowia fizycznego i psychicznego, prowadząc do zaburzeń lękowych i depresji oraz zwiększając ryzyko chorób serca o 30%.

Dla wielu wspólnot lokalnych, kluczowym narzędziem do odbudowy sąsiedzkich relacji okazały się internetowe fora i grupy. Ich członkowie wymieniają się lokalnymi informacjami i przedmiotami, które przestają im być potrzebne, takimi jak ubrania, meble czy zabawki. Niemniej jednak, samotne grupy online nie są wystarczające do zbudowania solidnej społeczności, szczególnie gdy niektórzy użytkownicy publikują anonimowo. Lokalne grupy mogą jednak stanowić doskonałe zaplecze dla aktywności sąsiedzkiej w świecie rzeczywistym.

Urząd miasta oferuje wsparcie w organizacji Dni Sąsiedzkich poprzez dostęp do mapy i listy wydarzeń na swojej stronie internetowej. Znajdują się tam również gotowe szablony plakatów i poradnik na temat organizacji Dni Sąsiedzkich. Mieszkańcy mogą skontaktować się z koordynatorami akcji mailowo lub telefonicznie w celu omówienia swojego pomysłu. Ponadto, za pośrednictwem portalu Spółdzielnia, można wypożyczyć potrzebne sprzęty bezpłatnie.

W ramach Dni Sąsiedzkich odbywa się również kampania plakatowa. Jej celem jest umożliwienie każdemu mieszkańcowi dołączenia do świętowania, a także zachęcenie lokalnych przedsiębiorców do wzięcia udziału. Plakaty z hasłami takimi jak „Dzień dobry! Cześć”, „Miłego dnia”, „Blisko mieszkamy, ale czy się znamy?” są dostępne do druku na stronie Warszawa Sąsiedzka. Mając na uwadze otwartość Warszawy na mieszkańców różnych narodowości i języków, ratusz przygotował materiały również w języku angielskim i ukraińskim.