Seniorzy uczą się jak uniknąć oszustw metodą na "wnuczka" czy "policjanta"

Funkcjonariusze policji z warszawskiej Woli przeprowadzili spotkanie edukacyjne dla seniorów w Centrum Aktywności Międzypokoleniowej „Nowolipie”. Wydarzenie, które miało charakter profilaktyczno-edukacyjny, zorganizowane zostało we współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Policjanci podczas zgromadzenia kładli nacisk na uświadamianie starszym obywatelom o zagrożeniach wynikających z różnego rodzaju oszustw, w szczególności tych prowadzonych metodą na tzw. „wnuczka” czy „policjanta”.

Ostatnio zauważalny jest wzrost liczby prób wyłudzenia pieniędzy od osób starszych za pomocą omówionej metody. Mimo że wiele takich prób zostaje udaremnionych dzięki czujności i świadomości potencjalnych ofiar, nadal znajdują się jednostki, które stają się łupem przestępców. Wystarczy jedna rozmowa telefoniczna z osobą podszywającą się pod policjanta lub wnuczka, a naiwni seniorzy tracą oszczędności całego swojego życia.

St. post. Aleksandra Ziółkowska udzielała starszym mieszkańcom wskazówek, które pomogą im zwiększyć ich bezpieczeństwo w ich domach. W doradztwie towarzyszył jej lokalny dzielnicowy. Policjantka podkreślała znaczenie ograniczonego zaufania do obcych osób, szczególnie tych, które niespodziewanie kontaktują się telefonicznie lub pojawiają się przy drzwiach. Zwracała również uwagę na niebezpieczeństwo płynące z przesyłanych na telefon komórkowy wiadomości SMS, informujących o zaległościach w opłatach za prąd czy konieczności dopłaty do paczki kurierskiej.

Podsumowano spotkanie twierdząc, że tego typu inicjatywy edukacyjne są kluczowe dla uniknięcia nieprzyjemnych sytuacji w przyszłości. Na pożegnanie seniorzy otrzymali materiały tematyczne dotyczące omawianego zagadnienia. Planowane są kolejne spotkania o podobnym charakterze.