Spór o przyszłość terenu Skry: Stowarzyszenie Ochocianie kontra Legia Kosz

W miesiącu maju, Stowarzyszenie Ochocianie zdecydowało się zwrócić do warszawskiego ratusza z prośbą o przeprowadzenie konsultacji dotyczących planów rewitalizacji obszaru Skry. Petycja ta zdobyła poparcie ponad 5 tysięcy osób. Niemniej jednak, prezes Legii Kosz, Jarosław Jankowski, wyraził swoje obawy, że niektóre organizacje mogą wykorzystywać tę sytuację do celów politycznych. Twierdził, iż większość podpisów pod petycją pochodzi ze spoza Warszawy, a nawet spoza samej Ochoty, co w jego opinii wynika z faktu, że Polska jest obecnie w okresie kampanii wyborczej.

Osoby zaangażowane w działalność społeczną wyrażają swoje obawy dotyczące planów budowy nowej hali sportowej dla 6 tysięcy widzów na terenie Skry. Jego zdaniem miejsce to powinno służyć mieszkańcom, a nie prywatnym interesom biznesowym. Na te zarzuty odpowiedział Aleksander Kopiński z Ochocianie, który stwierdził, że nie jest pewny skąd prezes Legii Kosz czerpie swoje informacje. Zapewnił, że większość podpisów pod petycją zebrano na corocznym pikniku dla mieszkańców. Wyraził również swoje zaniepokojenie sugestią Jarosława Jankowskiego, twierdząc, że jeśli prezes prywatnego biznesu sportowego ma prawo wypowiadać się o inicjatywach społecznych i jakości podpisów, to oznacza to prywatyzację władzy w Warszawie.

Plany budowy nowej hali sportowej dla koszykarskiej Legii przewidują zakończenie prac budowlanych w drugiej połowie 2027 roku.