Uchwała krajobrazowa

Uchwała krajobrazowa w Warszawie

Od 24 lutego trwają konsultacje społeczne dotyczące już trzeciego projektu uchwały krajobrazowej w Warszawie. Jeśli wejdzie ona w życie, pozwoli na uporządkowanie stolicy przez m.in. zmniejszenie ilości reklam oraz ujednolicenie kolorystyki i materiałów małej architektury. Po rozpatrzeniu wszystkich uwag mieszkańców uchwałę będą musieli jeszcze zaakceptować radni. 

Od 2017 roku władze starają się o wprowadzenie uchwały krajobrazowej w Warszawie. Pozwolić ma na ona bowiem na ograniczenie zarówno liczby, jak i formatów reklam, odpowiednio do poszczególnych ciągów ulicznych. Wszystkie istniejące już szyldy ponadto będą musiały zostać dostosowane do nowych przepisów. 

Uchwała przewiduje również przepisy określające m.in. zakaz budowy rażących wizualnie ogrodzeń oraz ograniczenie ich wysokości. Ponadto także ujednolicenie kolorów i materiałów małej architektury. Wszystkie wprowadzone zarządzenia pozwolić mają przede wszystkim na poprawę atrakcyjności Warszawy. 

Jak informuje Urząd m.st. Warszawy, wszelkie uwagi dotyczące projektu uchwały krajobrazowej mieszkańcy zgłosić mogą do 31 marca 2023 roku.