Warszawa na czele rankingu walorów turystycznych według analizy GUS

Po przeprowadzeniu szczegółowej analizy, Główny Urząd Statystyczny wskazał Warszawę jako miasto z największymi walorami turystycznymi wśród powiatów i innych miast mających prawa powiatu. Informacje te pochodzą z eksperymentalnej pracy badawczej zatytułowanej „Walory turystyczne w powiatach i ich otoczeniu”.

W ramach tego badania GUS ocenił różne elementy wpływające na atrakcyjność turystyczną poszczególnych miejsc. Na podstawie tych danych opracowano specyficzne wskaźniki. Trzy z nich miały pozytywny charakter, uwzględniając kwestie kulturowe, środowiskowe i związane z infrastrukturą turystyczną, a jeden negatywny, który brał pod uwagę stopień zanieczyszczenia środowiska i poziom przestępczości. Z tych wskaźników powstał unikalny wskaźnik ogólnych walorów turystycznych (WaT).

Na podstawie tego wskaźnika, pierwsza dziesiątka powiatów i miast o statusie powiatu, które wyróżniły się najwyższą wartością WaT, to: Warszawa, powiat nowosądecki, Kraków oraz powiaty kłodzki, nowotarski, tatrzański, bieszczadzki, miasto Gdańsk oraz powiaty leski i kołobrzeski.

Szczegółowa analiza wskaźników pokazuje dominację nadmorskich i górskich powiatów pod względem walorów środowiskowych. Z drugiej strony, duże miasta stoją na czele pod względem oferty kulturalnej, co obejmuje liczbę zabytków.

GUS wykorzystał w swojej analizie dane z 2021 roku, tłumacząc, że była to pierwsza faza ożywienia aktywności turystycznej po pandemii. Dodatkowo, było to jeszcze przed wybuchem konfliktu na Ukrainie.