Warszawa przeznacza siedem milionów złotych na projekty kulturalne realizowane przez organizacje pozarządowe

Stolica Polski, Warszawa, podjęła decyzję o dofinansowaniu 79 projektów kulturalnych zgłoszonych w ramach trzech konkursów dla organizacji pozarządowych. Całkowita kwota przeznaczona na realizację tych inicjatyw wyniesie blisko siedem milionów złotych.

Konkurs nazwany „Kultura Warszawy – dzieła, projekty, wydarzenia” cieszył się największym zainteresowaniem wśród NGO-sów, zgłaszając się do niego ponad dwieście organizacji. Ostatecznie, dofinansowanie otrzymało 53 z nich. Wybrane projekty reprezentują szerokie spektrum działań: od teatru i tańca, przez muzykę klasyczną i jazzową, kino i wystawiennictwo, aż po działania badawcze i muzealne. Szczególnie ważne jest także wsparcie dla projektów otwierających kulturę dla grup o specjalnych potrzebach. Łączna suma pieniędzy przeznaczona na realizację tych inicjatyw to nieco poniżej pięciu milionów złotych. Szczegółowe informacje dotyczące decyzji w tym konkursie można znaleźć na miejskim portalu dedykowanym organizacjom pozarządowym.

Kolejny konkurs, „Różnorodna Warszawa”, przewidywał dofinansowanie 16 projektów o łącznej wartości półtora miliona złotych. Wszystkie z nich zostały wybrane spośród 135 zgłoszeń od różnych NGO-sów. Wybrane projekty skupiają się na działaniach integrujących różne grupy społeczne poprzez kulturę oraz rozwijające kompetencje twórcze, poznawcze czy społeczne. Dodatkowe fundusze uzyskały także inicjatywy artystyczne dla osób ze specjalnymi potrzebami oraz projekty badawcze i wydawnicze. Oficjalna lista wybranych projektów jest dostępna na dedykowanej stronie miasta dotyczącej współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Na koniec, w konkursie „Dziedzictwo Warszawy” wsparcie finansowe w wysokości 400 tysięcy złotych otrzymało dziesięć organizacji. Wszystkie wybrane projekty, spośród stu zgłoszonych, cechują się nowatorskim podejściem, mają potencjał edukacyjny oraz poznawczo-badawczy.