Warszawska stacja metra Centrum wybiera operatora do zarządzania ścianami wokół wejścia

W niedawnym konkursie organizowanym przez miasto stołeczne Warszawa, głównym celem było znalezienie firmy, która będzie odpowiedzialna za zarządzanie ścianami otaczającymi wejście do stacji Metra Centrum. W wyniku tego procesu, zwycięzcą zostało Bakcyl Studio Zuzanna Podlewska, mające swoją siedzibę w samym sercu Warszawy.

Bakcyl Studio Zuzanna Podlewska zostało wybrane ze względu na swoją innowacyjną koncepcję, bogate walory artystyczne i znaczne doświadczenie w tworzeniu wielkoformatowych murali. Firma ta zdobyła najwyższy łączny wynik punktowy we wszystkich wymienionych kategoriach.

Następnie zwycięzca zostanie zaproszony na negocjacje, podczas których zostanie zawarte porozumienie dotyczące cyklicznego tworzenia i ekspozycji wielkoformatowych malowideł ściennych. Wybrane projekty będą realizowane zarówno według własnych koncepcji operatora, jak i zgodnie z projektami opracowanymi przez miasto stołeczne Warszawa.

Przez okres 12 miesięcy, Bakcyl Studio Zuzanna Podlewska będzie zarządzało ścianami „patelni” na rzecz m.st. Warszawy. W tym czasie operator stworzy 5 murali promujących kampanie miejskie i społeczne, które będą wyświetlane przez co najmniej 14 dni. Malowidła realizowane zgodnie z własnym projektem operatora będą eksponowane nie dłużej niż przez dwa miesiące.

Konkurs był otwarty dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych bez osobowości prawnej, których twórczość koncentruje się na sztuce ulicznej.