Wojewoda Mazowiecki w dyskusji nad przyszłością przestrzenną stolicy

Tobiasz Bocheński, Wojewoda Mazowiecki, zaszczyt gościł na spotkaniu otwartym dla mieszkańców Warszawy. Głównym tematem rozmów była propozycja Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla m. st. Warszawy, która obejmuje plany na najbliższe 3 dekady.

Ci, którzy zdecydowali się wziąć udział w spotkaniu, mieli szansę bezpośrednio wyrazić swoje obawy i pytania dotyczące projektu zaprezentowanego przez Rafała Trzaskowskiego, Prezydenta m. st. Warszawy. Dokument planistyczny budzi wiele wątpliwości, zwłaszcza w kontekście potencjalnej likwidacji aż 38 Rodzinnych Ogródków Działkowych, zwiększenia zagęszczenia zabudowy w centrum miasta przez deweloperów oraz możliwości ograniczenia nakładów na rozwój infrastruktury na peryferiach Warszawy. Pomimo tych kontrowersji, spotkanie cieszyło się olbrzymim zainteresowaniem, a rozmowy prowadzone były na wysokim poziomie merytorycznym.

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego to dokument planistyczny, który służy do określenia polityki zagospodarowania przestrzennego dla całego obszaru gminy. Wskazuje on kierunki i wytyczne dla lokalnych planów zagospodarowania.

Wśród uczestników spotkania znaleźli się również inni czołowi politycy: Małgorzata Gosiewska, Wicemarszałek Sejmu RP, prof. Piotr Gliński, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Paweł Lisiecki, Poseł na Sejm RP.