Wpływ sztucznej inteligencji na edukację – dyskusja przedstawicieli warszawskich szkół

Podczas spotkania, które odbyło się 28 maja w Centrum Nauki Kopernik, nauczyciele i dyrektorzy ze szkół warszawskich dyskutowali o roli sztucznej inteligencji (AI) we współczesnej edukacji. Omówiono wpływ AI na aspekty takie jak relacje, zaufanie, prywatność i poczucie bezpieczeństwa. Spotkanie to było częścią projektu „Wars i Sawa”, którego uczestnicy poszukują nowatorskich metod nauczania i pracy z uzdolnionymi uczniami.

Centrum Nauki Kopernik, gospodarz wydarzenia, jest miejscem prezentacji eksponatów związanych z przyszłością technologii. Wśród nich znajduje się cała rodzina robotów opierających swoje działanie na generatywnych modelach AI. Podczas spotkania skupiono się na możliwościach wykorzystania AI w procesie nauczania, które staje się coraz bardziej perspektywiczne w dobie dynamicznego rozwoju technologii.

Seminaria „Wars i Sawa” odbywają się od 2011 roku i gromadzą przedstawicieli placówek edukacyjnych stolicy, które angażują się w systemowe wsparcie dla utalentowanych uczniów. Aktualnie do sieci szkół biorących udział w projekcie należy 213 warszawskich placówek. Projekt „Wars i Sawa” jest efektem współpracy Centrum Nauki Kopernik, samorządowej placówki doskonalenia nauczycieli – Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych Szkoleń (WCIES) oraz Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy.