Wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie efektywności energetycznej i zazieleniania miejskiego terenu na Pradze-Południe

W ramach unijnego projektu NEEST (NetZero Emission and Environmentally Sustainable Territories), mieszkańcy kwartału na Pradze-Południe w Warszawie będą mieli okazję dowiedzieć się, jak przekształcić swoje budynki w bardziej ekologiczne i efektywne energetycznie, a także jak zintegrować roślinność z otoczeniem tak, aby zmniejszyć percepcyjną temperaturę letnią. Lokalni mieszkańcy zostali zaproszeni do udziału w dwóch organizowanych wydarzeniach, które odbędą się 15 i 18 czerwca.

Projekt NEEST ma na celu stworzenie gotowych rozwiązań dotyczących modernizacji budynków i ich zazielenienia, aby były one bardziej przyjazne dla środowiska i mieszkańców. Terenem do wypracowywania tych modelowych rozwiązań w Warszawie jest obszar na Pradze-Południe, ograniczony ulicami Grochowską, Zbaraską, Stanisława Augusta, Międzyborską i Terespolską. Mieszkańcy tych budynków mają możliwość uczestniczenia w dwóch wydarzeniach, gdzie dowiedzą się więcej o możliwościach oszczędzania dzięki termomodernizacji i zazielenianiu najbliższego otoczenia, jak również o ankietach, które będą przeprowadzane w ramach projektu.

Pierwsze z wydarzeń to piknik rodzinny 15 czerwca, odbywający się w godzinach 10:00-14:00 na terenie Szkoły Podstawowej nr 60 im. Powstania Listopadowego przy ul. Zbaraskiej 3. Wśród atrakcji znajdą się nie tylko działania artystyczne, sportowe i kulinarne, ale również warsztaty z wykorzystaniem miernika jakości klimatu oraz możliwość zaprojektowania własnych rozwiązań adaptacyjnych do zmiany klimatu.

Drugi event będzie miało miejsce 18 czerwca, a będzie to spotkanie informacyjne na temat projektu NEEST połączone z prelekcją eksperta. Mieszkańcy będą mogli zgłębić temat ankiet oraz spróbować swoich sił w grze „Osiedle z klimatem”, umożliwiającej planowanie adaptacyjnych rozwiązań dla lokalnego otoczenia. Spotkanie odbędzie się w XIX Liceum Ogólnokształcącym im. Powstańców Warszawy przy ul. Zbaraskiej 1 w godzinach 16:30 – 19:00.

Projekt NEEST, finansowany z programu Horyzont 2020, ma na celu stworzenie neutralnych klimatycznie i zrównoważonych środowiskowo obszarów miejskich. Jest realizowany jako część Misji „100 neutralnych dla klimatu i inteligentnych miast do 2030 r.”, jednej z proklimatycznych inicjatyw Komisji Europejskiej. Projekt NEEST będzie realizowany do maja 2025 r. Koordynacją projektu w Warszawie zajmuje się Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej Urzędu m.st. Warszawy. Oprócz stolicy, w projekcie uczestniczą również Kraków, Łódź, Rzeszów i Wrocław oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.