Wzmacnianie współpracy między placówkami edukacyjnymi a policją na terenie Targówka

Spotkanie mające na celu zacieśnienie relacji pomiędzy funkcjonariuszami Wydziału ds. Nieletnich i Patologii w komendzie północnopraskiej a dyrektorami szkół zlokalizowanych na Targówku zostało zorganizowane. Celem spotkania było przedyskutowanie problemów, które kadra nauczycielska napotyka podczas codziennego kontaktu z uczniami oraz zidentyfikowanie potencjalnych sposobów rozwiązywania tych problemów.

Szczegółowo omówiono kwestie związane z wniesieniem przez uczniów do szkoły nielegalnych narzędzi oraz substancji, a także problematycznego ich zażywania. Obie strony wyraziły chęć do dalszego, jeszcze bardziej efektywnego współdziałania.

Fotografia ilustrująca spotkanie ukazuje dwóch funkcjonariuszy w mundurach, którzy siedzą przy stole razem z kilkoma innymi osobami.

Z inicjatywy Naczelnik Wydziału ds. Nieletnich i Patologii kom. Anny Kosiorek, spotkanie z dyrektorami szkół podstawowych i licealnych na terenie Targówka odbyło się w Komendzie Rejonowej Policji Warszawa VI.

Spotkanie miało na celu nawiązanie bliższej współpracy pomiędzy policjantami z wyżej wymienionego wydziału a kierownikami i pracownikami szkół w kwestiach dotyczących nieletnich oraz wymianę doświadczeń.

Podczas tego wydarzenia omówiono problemy, które nauczyciele napotykają w codziennym kontakcie z uczniami oraz podjęto próbę identyfikacji możliwych rozwiązań.

Szeroko poruszono temat wnoszenia przez uczniów do szkoły niebezpiecznych narzędzi czy zabronionych substancji oraz ich zażywania. Przedyskutowano także procedury postępowania w sytuacji, gdy uczeń zgłasza problemy w domu, oraz jak obie instytucje mogą ze sobą współpracować, aby rozwiązać tę kwestię.

Zarówno strona policyjna, jak i dyrektorzy szkół jednym głosem potwierdzili, że kluczowa jest dalsza bliska współpraca pomiędzy ich instytucjami.

Następne spotkania tego typu planowane są z udziałem dyrektorów szkół z Pragi Północ i Białołęki.