Zaangażowanie funkcjonariuszy II Rewiru Dzielnicowych i Zespołu ds. Prewencji Kryminalnej w pomoc społeczności bezdomnych

W ramach rozszerzonej akcji społecznej, funkcjonariusze z II Rewiru Dzielnicowych oraz Zespołu ds. Prewencji Kryminalnej wspólnie z Caritas Polska podjęli się zadania dostarczenia odzieży zimowej oraz obuwia dla osób dotkniętych bezdomnością i żyjących w nędzy. Głównym celem tej altruistycznej inicjatywy było zapewnienie tym, którzy nie mają środków na zakup niezbędnych artykułów na zimę, choćby niewielkiego poczucia komfortu. Ta litościwa interwencja nie jest pierwszym przypadkiem takiego typu działań ze strony śródmiejskich służb porządku publicznego.

Nazywając ubogich swoimi podopiecznymi, funkcjonariusze z zaangażowaniem angażują się w ich sytuacje, nie tylko podczas formalnego pełnienia służby. W dowód wielkiego serca i empatii, często z własnej kieszeni finansują dla nich gorące napoje. Posiadają również dogłębną wiedzę o ich sytuacji – znają większość z nich po imieniu, wiedzą gdzie i kiedy się spotykają, a także są świadomi, że z wieloma przeciwnościami spotykającymi ich zwłaszcza w okresie zimowym, nie są w stanie sobie poradzić samodzielnie.

W rezultacie tej troski, policjanci ze Śródmieścia, współpracując z Caritas Polska, podobnie jak w poprzednim roku, zdołali zgromadzić i przekazać jednego dnia kilkanaście worków odzieży – kurtki, swetry, bluzy, spodnie, rękawiczki, czapki oraz buty i szale dla osób bezdomnych i potrzebujących.

Jest to już kolejna tego typu akcja społeczna. Dwa lata temu, jeden z policjantów z tego samego Rewiru Dzielnicowych, z własnej kieszeni zakupił ubrania dla osób bez domu i potrzebujących.