Zarząd Oczyszczania Miasta dba o zachowanie czystości i estetyki stolicy

Zarząd Oczyszczania Miasta (ZOM) regularnie dba o utrzymanie czystości w Warszawie, wykorzystując do tego celu wodę. Od wiosny aż do jesieni obszary miejskie, takie jak ulice, chodniki, przystanki, kosze na śmieci czy przejścia podziemne, są sprzątane na mokro.

W okresie od wiosny do jesieni ZOM intensyfikuje swoje działania związane z utrzymaniem porządku. Regularność tych prac wpływa na komfort oraz poczucie bezpieczeństwa mieszkańców i użytkowników przestrzeni miejskiej. Zarówno piesi, pasażerowie komunikacji miejskiej jak i kierowcy korzystają z efektów pracy ZOM-u. Dbając o estetykę miasta, Zarząd przyczynia się do poprawy jakości życia warszawiaków – podkreśla Robert Szymański, p.o. dyrektora ZOM.

Począwszy od kwietnia, po zakończeniu zimowych miesięcy, ZOM przeprowadza gruntowne sprzątanie 1300 km dróg i chodników w Warszawie. Działania te obejmują także torowiska tramwajowe. W trosce o ograniczenie powstawania pyłów, sprzątanie jest realizowane przy użyciu wody. Prace te są wykonywane przez 30 maszyn zamiatających i myjących – co tydzień. W sezonie letnim takie działania mają miejsce 34 razy na jezdniach i aż 75 razy na torowiskach.

Na utrzymanie czystości najbardziej reprezentacyjnych miejsc w stolicy składa się również regularne sprzątanie chodników Krakowskiego Przedmieścia, Nowego Światu, Świętokrzyskiej i placu Pięciu Rogów. W planach jest przeprowadzenie prawie 90 takich akcji w ciągu tego roku.

Stałe sprzątanie dotyczy także 1300 wiat przystankowych. Brud ze szklanych ścian, dachów, słupków, gablot z rozkładami i ławek jest usuwany za pomocą wody pod ciśnieniem. Działania te odbywają się średnio 4 razy, a w miejscach o dużym natężeniu ruchu nawet do 8 razy.

ZOM jest aktywny także w walce z wandalizmem. Usuwanie pseudograffiti z wiat przystankowych oraz koszy na śmieci to istotna część ich działań. Tylko w tym roku udało się oczyścić 620 wiat. Dodatkowo, planowane jest usunięcie bazgrołów z 1000 koszy.

Wodę pod ciśnieniem wykorzystuje się również do sprzątania 13 przejść podziemnych, takich jak te znajdujące się przy Cytadeli, Centrum Nauki Kopernik czy Rondzie Zesłańców Syberyjskich. Nadchodzące miesiące przyniosą jeszcze 113 takich akcji.

Utrzymanie czystości w stolicy to zadanie wielu jednostek. Poza Zarządem Oczyszczania Miasta, za porządek odpowiadają również urzędy dzielnic, Zarząd Zieleni m.st. Warszawy, Zarząd Terenów Publicznych i Zarząd Praskich Terenów Publicznych, a także administratorzy i zarządcy nieruchomości.